Články


Kornel Somora a krásnych 95 rokov

V tomto období, keď covid s menšou či väčšou intenzitou nám bráni žiť voľne tak, ako sme žili v minulosti, si uvedomujeme, že vďačnosť za všetko dobré, čo nám Pán doprial, by mala stále ostávať v našich srdciach. Tak sme v našom stredisku Ivanka pri Dunaji-Bernolákovo vďační za dožitých 95 rokov nášho bernolákovského saleziána spolupracovníka Kornela Somoru. Je to dušou i srdcom salezián, ako sa patrí, so svojou manželkou vychovali do saleziánskej rodiny obe svoje deti, dcéra je saleziánka FMA, syn je salezián, v súčasnosti ako misionár v Afrike. „Ujko Somora“, ako ho my familiárne voláme, je duchom mladý tak, že by sa pri ňom mohli zahanbiť aj mnohí z nás, vekom oveľa mladší. Každý, kto sa s ním osobne stretne, by mohol dosvedčiť, že je to tak, a my sme v našom spolupracovníckom stredisku Pánu Bohu vďační za dar jeho života a jeho srdečnosti, za jeho schopnosť priblížiť sa k ľuďom, za jeho lásku k mladým, ktorú im aj v tomto požehnanom veku preukazuje. Nakoľko covid neumožnil stretnutie celého nášho strediska, naša skromná gratulácia v novembri 2020 bola pozdravom za všetkých spolupracovníkov, ktorí ho máme veľmi radi a želáme mu a vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

Vďaka Ti, Pane, za jeho príklad krásnej saleziánskej živosti, obetavosti, celoživotnej viery.

Kvetka Jakubovičová, ASC

Fotoalbum