Myšlienka na nedeľu


29. nedeľa v období cez rok B

53.kapitola knihy proroka Izaiáša, z ktorej sme počuli len krátky úryvok (10-11 verš) je pre prvú Cirkev TOP miesto, ktoré hovorí o Kristovi. Muž bolestí bez podoby a krásy (53,2) prebodnutý pre naše hriechy, jeho rany nás uzdravili (Iz 53,5), Baránok vedený na zabitie (Iz 53,7). Máloktorá stať je takým koncentrovaným opisom trpiaceho Krista, na ktorom sa  splnili tieto predpovede.
Ospravedlní mnohých, ponesie ich viny, podčiarkuje prvé čítanie. A druhé podotýka: máme veľkňaza, ktorý cíti s našimi slabosťami, bol skúšaný ako my. Evanjelium však prudko mení atmosféru: Ježiš nielen trpí za nás a súcití, ale nás aj vie napomenúť a vychovávať. Sú chvíle, kedy je potrebný súcit. Ale sú chvíle, kedy je potrebné aj povedať. Súcit neznamená mlčať. 
 
Ježiš veľmi pedagogicky rieši dvoch bratov, ktorí na úkor ostatných desiatich chcú zabezpečiť pre seba prvé miesta. Ide na nich cez otázku a cez vysvetlenia. Lenže táto jeho snaha, tak to trochu napovedá text, bola prerušená. Ostatní to započuli. A nastalo šomranie a nevraživosť. Ježiš sa rozhodne netvári ako baránok vedený na zabitie, neonemie pri pohľade na to, čo sa deje. Použije svoju autoritu a zvolá všetkých, aby im vysvetlil, na akom základe má stáť jeho spoločenstvo. Jeho vyučovanie má dva body: najprv vysvetlenie princípu a potom vlastné svedectvo.
 
V textoch tejto nedele teda môžeme objaviť dva rozmery našej viery: schopnosť obetovať sa pre budúce dobro, ale i rázne konanie teraz, keď rastie zlo a nespokojnosť. Schopnosť súcitiť, ale aj schopnosť povedať pravdu veľmi jasne. A tak, zatiaľčo ďakujeme za vykúpenie, ktoré je celkom Kristovým dielom, (on niesol naše hriechy) nezabúdajme, že sme pozvaní mať na tomto vykúpení účasť (viera činná v láske). 
 
Obety neoslobodzujú saleziána od výchovy. Výchova však nie nikdy bez obety a nádeje.
 
Don Pavol Grach
Súvisiace články
 • 7. veľkonočná nedeľa C
 • 6. veľkonočná nedeľa C
 • 4.veľkonočná nedeľa
 • II. veľkonočná nedeľa C
 • V pôstna nedeľa rok C
 • IV. Pôstna nedeľa C
 • III. pôstna nedeľa C
 • II. pôstna nedeľa C.
 • I. pôstna nedeľa C.
 • VIII. Nedeľa v období cez rok C
 • VII. Nedeľa v období cez rok C
 • VI Nedeľa v období cez rok C
 • 5. nedeľa v období cez rok C.
 • IV. Nedeľa cez rok C
 • III. Nedeľa cez rok C
 • II. Nedeľa v období cez rok C.
 • KRST PÁNA
 • ZJAVENIE PÁNA
 • IV. adventná nedeľa, rok C
 • 3. advetná nedeľa, rok C
 • 2. adventna nedeľa, rok C
 • Prvá adventná nedeľa rok C
 • 32. nedeľa v období cez rok
 • 31 nedeľa v období cez rok B
 • 30. nedeľa v období cez rok B
 • Samota. 27 nedeľa roku B
 • Veľkodušnoť je vzájomná. 26. nedeľa v období cez rok B
 • 25. nedeľa v období cez rok B
 • 24 nedeľa v období cez rok B
 • Múdri a rozumní v očiach národov
 • Najväčší z ľudí
 • Kto je na vine?
 • Nepracovať vo sviatočný deň
 • Nedeľa Najsvätejšej Trojice
 • Otec nám chce dávať Ducha
 • Akými svedkami chceme byť
 • Láska - dar stvorenia i dar vykúpenia
 • 5. veľkonočná nedeľa roku B
 • Ježiš ako Dobrý pastier
 • Odvaha hovoriť aj napriek mojim chybám
 • Jedno srdce a jedna duša
 • Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
 • Kvetná nedeľa
 • Aká je naša nábožnosť?
 • Boh si vzbudil Kýrosa
 • Poznáš prikázania?
 • Poslušnosť
 • Pôstne obdobie
 • Ježiš je naozaj silný
 • Aký boj chceš bojovať?
 • Hlas prorokov, hlas Boží