Články


Nová doba, nové výzvy, nové témy!

Drahí bratia sestry,

dávame do pozornosti MR a formátorom našich nových predašpirantov, že od  septembra 2023 im bude pomáhať nové spracovanie tém.

Nové témy pre predašpirantov

Don Pavol Grach so svojim tímom vypracoval nový formačný materiál pre predašpirantov, ktorý nahradí doposiaľ používaný. Nájdete ho na stránke ASC v sekcii Dokumenty → Počiatočná formácia. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sprevádzajú budúcich členov nášho združenia na ceste doň.

Nové formačno-animačné témy

Takisto nájdete aj nové témy formačno-animačných stretiek v sekcii Dokumenty → Formačno-animačné témy

 

Prajeme požehnaný čas a tešíme sa každej konštruktívnej spätnej väzbe, ktorá pomôže obohatiť aktuálne materiály.