Články


Radosť mamám

Zbor Radosť zo Senca je apoštolským dielom saleziánov spolupracovníkov a sympatizantov. Založil ho Ferko Podolský a teraz sa mu venuje jeho dcéra Mária Lukácsová.

Ako je už 37 rokov krásnym zvykom, začiatkom mája dáva náš zbor na deň matiek seneckým mamám a babkám darček v podobe koncertu. Tento rok boli koncerty dva. Prvý koncert v kultúrnom dome otvorili radostné tváre detí a bol plný krásnych piesní. Piesne sú nielen pre mamičky na potešenie, ale hlavne Bohu na slávu. Keď zaznela pieseň „Náš Pán On je kráľov kráľ“, v celej sále bolo cítiť požehnanie, ktoré tento zbor dostáva. Celú atmosféru ešte viac umocňovala živá hudba, ktorá to krásne pozdvihla ešte bližšie k Bohu. Tak silné piesne sa dotkli nejedného diváka. Hosťom koncertu bol spevák, herec a multiinštrumentalista Peter Adamov. Jeho spev v spojení s 90timi deťmi bol pohladením pre dušu.

Pekným momentom bola aj pieseň pre mamičky, ku ktorej bola ako prekvapenie prezentácia fotografií detí zboru s ich mamami. Bol to veľmi dojemný koncert, z ktorého ľudia odchádzali povzbudení a potešení.

O týždeň neskôr sa konal druhý koncert v našom kostole sv. Mikuláša v Senci. Koncert otvoril pán farár Pavol Mikula. Tu sme doma a tak bolo cítiť, že Duch Svätý tu bol s nami. Tá radosť a láska napĺňala ako spevákov, tak i divákov. Oba koncerty mali neopakovateľnú atmosféru. A my sa veľmi tešíme, že sme mohli odovzdať radosť nielen naším mamičkám, ale aj farníkom.

Fotoalbum