Články


Parte Ferko Podolský st.

     Náš brat Ferko Podolský bol saleziánom spolupracovníkom 39 rokov.