Články


Stretnutie s misionárkou sestrou Annou Mališovou FMA

Stretnutie s misionárkou sestrou Annou Mališovou FMA

    V mesiaci október, mesiaci modlitieb za misie, sme v stredisku Zlaté Moravce prežili úžasný zážitok. Prvý krát sme sa osobne stretli s misionárkou Ankou Mališovou, ktorú sme si adoptovali v rámci adopcie misionárov a za ktorej misiu sa pravidelne modlíme.

    Sestra Anna Mališová FMA pôsobí na misiách 10 rokov. Jej misia je v afrických krajinách Gabon a Kamerun. V súčasnosti pôsobí v Kamerune, ale „hlavný stan“ má v hlavnom meste Gabonu Libreville, vzdialenom asi 2000 km od hlavného mesta Yaunde, ktoré je jej súčasným pôsobiskom.

    Sestra Anka nám veľmi zaujímavým a pútavým rozprávaním priblížila život v týchto afrických krajinách. Porozprávala nám o živote rodín, spájaní tradícií a súčasného života, o kontrastoch života v afrických krajinách, o ich životnom štýle, prijímaní viery a hlavne o práci s deťmi a mladými v oratóriu. V súčasnosti pracuje s obeťami zneužívania. Na Slovensko prišla absolvovať vzdelávanie v oblasti práce nielen s obeťami zneužívania ale aj v oblasti práce s agresormi.

    Stretnutie v Zlatých Moravciach bolo zážitkom pre všetkých zúčastnených. Saleziáni spolupracovníci zaplavili sestru Anku množstvom otázok. Veríme, že stretnutie ešte viac prehĺbi modlitby za sestru Anku a za jej misionársku prácu.   

 

Kontrasty života v Kamerune

škola

Sestra Anka Mališová FMA na stretnutí so saleziánmi spolupracovníkmi v Zlatých Moravciach.

Za stredisko Zlaté Moravce
Marta Krčmáriková

sekretár strediska