Články


Peter Žilka

Peter Žilka sa narodil 30.3.1961. Spolu s manželkou Jarkou majú troch synov - Damiána (22 r.), Kristiána (20 r.) a Dominika (16 r.). 

V apríli 1993 sa začlenili do rodinného spoločenstva, ktorého animátormi boli Anežka a Jožko Slavkovskí z Veľkého Šariša. Prísľuby Peter zložil 6.9.1998 spolu s manželkou.

Mal rád spev, gitaru a divadlo. Často režíroval program Don Bosco Show.

Venoval sa spolu s manželkou skupinke mladých, rod. spoločenstvám. Vo farnosti bol dlhoročným animátorom birmovancov a lektorom.

Peťo opakovane vykonával službu člena miestnej rady ASC Sabinov.

Zomrel v službe dona Bosca – po skončení  rodinného spoločenstva v Sabinove v stredu 7.3.2018 vo večerných hodinách.

Fotoalbum