Články


Som si 100% istý: don Bosco by príchod relikvií sv. Vincenta prežil ako veľký sviatok!

Milí priatelia!

Možno ste zachytili správu, že 26.92019 prišli na Slovensko relikvie sv. Vincenta de Paul – jeho srdce a niekoľko kostí –, ktoré budú až do 15.12.2019 putovať po farnostiach celej krajiny. Tento čas je pre nás veľkou príležitosťou zažiť blízkosť svätca, ktorý bol nášmu drahému donovi Boscovi po celý život veľmi blízky a dona Bosca vo viacerých veciach silno inšpiroval.

Vedeli ste, že

--      spomedzi troch svätcov, ktorí zvlášť poznačili spiritualitu Jána Bosca – Filip Neri, František Saleský a Vincent de Paul –, don Bosco napísal celú knihu iba o poslednom z nich?

--     don Bosco podporoval v Turíne zakladanie tzv. Konferencií sv. Vincenta, čo je vlastne združenie laikov i kňazov, inšpirovaných svätcom z Paríža?

--     don Bosco do Stanov pre SDB nariadil pridať list sv. Vincenta svojím rehoľníkom o rannom rozjímaní? Dal tým jasne najavo, že sa naplno stotožňuje s odporúčaniami zakladateľa lazaristov a tejto téme pripisuje mimoriadne veľkú dôležitosť. (Podobne ako my, saleziáni spolupracovníci, pripisujeme veľkú dôležitosť listu dona Bosca o preventívnom systéme, ktorý máme priložený k nášmu PAŽ!)

Úloha spoznávať zmýšľanie a konanie nášho svätého zakladateľa, aby sme ho mohli lepšie chápať a nasledovať, dostáva stretnutím so sv. Vincentom novú – a možno dosť nečakanú – príležitosť. Povzbudzujem všetkých, aby sme ju využili! Priamym stretnutím s relikviou sv. Vincenta v katedrále, prečítaním si jeho životopisu, prípadne jeho zozbieraných myšlienok (sú k dispozícii na mieste, kam príde relikvia), a aj prečítaním priloženého textu o vzťahu dona Bosca k zakladateľovi lazaristov, ktorý napísal jeden z najlepších súčasných znalcov spirituality dona Bosca, don Giuseppe Buccellato, SDB. Don Buccellato mi nedávno napísal, že túto knihu, z ktorej som preložil kapitolu o vzťahu dona Bosca k sv. Vincentovi, považuje za jednu zo svojich najvydarenejších prác. (Celá kniha je o vzťahu dona Bosca k šiestim svätcom, ktorí mali na jeho život najväčší vplyv.)

Dovoľte mi malú poznámočku k listu sv. Vincenta. V tomto liste – od ktorého napísania o necelé štyri mesiace uplynie 370 rokov! – je niekoľko maličkostí, ktoré odzrkadľujú obdobie svojho vzniku. Stačí však z neho „sfúknuť prach“ a uvidíme, že podstata listu si zachovala svoju opodstatnenosť, vitalitu i silu Božej inšpirácie. Pravdepodobne nás „strasie hrôza“ pri pomyslení, že by sme mali vstávať ráno o štvrtej J Ide však o dobu, keď bolo svietenie drahým luxusom a ľudia bežne neponocovali ako my, lež chodili spať o deviatej. Ak to poposúvame o dve hodiny, je to, ako keby písal o vstávaní o šiestej – a to už nám je, myslím, bližšie. A hoci sv. Vincent napísal list svojím rehoľníkom, som si istý, že má aj dnes čím inšpirovať nielen zasvätené osoby, ale aj nás laikov.

Prajem vám, aby ste v tomto čítaní našli inšpiráciu i povzbudenie! Tých z vás, ktorí ich nájdete, prosím, aby ste sa pripojili k modlitbe – aj na príhovor sv. Vincenta – za niekoľko úmyslov, o ktorých vypočutie v poslednej dobe naliehavo prosím Pána. Vopred vám ďakujem.

Nech sv. Vincent prinesie do našich stredísk, farností i na celé Slovensko obnovenú túžbu a úsilie nás kresťanov oslavovať Boha a stále lepšie mu slúžiť v tých, ktorí to potrebujú!

Článok DVAJA „PODOBNÍ“ SVÄTCI: DON BOSCO A VINCENT DE PAUL Zvláštna duchovná blízkosť od Giuseppe Buccellato. ( kliknite pre stiahnutie )

Staco Veselský

28.9.2019

Program putovania: https://www.vincentini.sk/data_web/editor_data/file/putovanie_relikvii_sv_vincenta_de_paul_2019_sk.pdf