Myšlienka na nedeľu


IV. Pôstna nedeľa C

Prvé čítanie: Jozue 5,9-12 Manna bola nahradená úrodou zasľúbenej zeme. Boh sa stará o svoj ľud. Na púšti mu dáva chlieb z neba, v zasľúbenej zemi mu dáva chlieb zo zeme. Táto stať nám pripomína, že by sme nemali zabúdať na to, že Boh sa o nás stará aj vtedy, keď všetko vyzerá tak normálne. Pre nás je normálne, že máme čo jesť, že máme plné obchody. Výzva prvého čítania však znie: nezabúdaš na to, že aj toto sú Božie dary? Všetko, čo máš je Boží dar. Nezabúdaj na neho. Boh sa vie postarať o teba aj zázračne. Ale najkrajší zázrak je ďakovať Bohu a nepovažovať všetko za samozrejmosť. Ak tak budeme robiť, budeme naozaj slobodní a radostní. Iba vo vďačnosti a radosti Božích detí sa konečne dá poraziť otroctvo Egypta. Druhé čítanie: 2Kor 5,17-21 Všetci sme povolaní žiť v zmierení s Bohom. My kresťania máme túto úlohu, hovoriť o tom, že je krásne žiť s Bohom, ďakovať mu za všetko a báť sa len toho, aby sme ho neurazili, aby sme nepohrdli jeho slovami, ktoré nám adresoval. Kresťan je povolaný byť Kristovým vyslancom. Napriek tomu, že svet sa stále viac uzatvára pred Bohom, my chceme svedčiť o tom, že aj dnes sa dá žiť s ním, dá sa počúvať jeho hlas. Prosme si, aby sme boli skromnými, ale o to výraznejšími vyslancami Krista v tomto svete. A nezabúdajme, že zmieriť sa s Bohom znamená padnúť do jeho náručia a tešiť sa z jeho milosrdnej lásky. Tak ako to vidíme v evanjeliu. Toto zmierenie ohlasujeme. Evanjelium: Lukáš 15,1-3.11-32 Podnety Dnešná nedeľa nás pozýva do podobnestva, v ktorom sa Otec usiluje o to, aby sa jeho synovia stali skutočne jeho synmi, slobodnými a radostnými. Otec miluje tých, ktorí sa vzdialili a miluje aj toho, ktorý zostal u neho slúžiť, ale tiež sa nikdy necítil slobodne a radostne. A tak nám toto podobnestvo dáva túto prenikavú provokáciu: slobodu nenájdeš, keď od Boha ujdeš, ale slobodu nemusíš nájsť ani vtedy, keď Bohu slúžiš. Aj v službe Bohu, človek môže zostať otrokom. Aj vtedy, keď nikdy neprestúpi nijaký jeho príkaz. A tak nijaká veľká vzdialenosť nás o Boha neoberie a ani nijaká veľká blízkosť nám ho automaticky nedá. Božie milosrdenstvo ide k jednému i druhému. Kedy už porozumieme, že Boh je milujúci Otec? Kedy začneme žiť radostne ako jeho deti a ako bratia a sestry? Naučíme sa žiť v radostnom darovaní? * Per l'elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di: - Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 1997-1998; 2002-2003; 2005-2006. - COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade. Tempo di Quaresima e Pasqua, Milano, Vita e Pensiero, 2010. - La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998. - C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009. - J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.
Súvisiace články
 • 7. veľkonočná nedeľa C
 • 6. veľkonočná nedeľa C
 • 4.veľkonočná nedeľa
 • II. veľkonočná nedeľa C
 • V pôstna nedeľa rok C
 • III. pôstna nedeľa C
 • II. pôstna nedeľa C.
 • I. pôstna nedeľa C.
 • VIII. Nedeľa v období cez rok C
 • VII. Nedeľa v období cez rok C
 • VI Nedeľa v období cez rok C
 • 5. nedeľa v období cez rok C.
 • IV. Nedeľa cez rok C
 • III. Nedeľa cez rok C
 • II. Nedeľa v období cez rok C.
 • KRST PÁNA
 • ZJAVENIE PÁNA
 • IV. adventná nedeľa, rok C
 • 3. advetná nedeľa, rok C
 • 2. adventna nedeľa, rok C
 • Prvá adventná nedeľa rok C
 • 32. nedeľa v období cez rok
 • 31 nedeľa v období cez rok B
 • 30. nedeľa v období cez rok B
 • 29. nedeľa v období cez rok B
 • Samota. 27 nedeľa roku B
 • Veľkodušnoť je vzájomná. 26. nedeľa v období cez rok B
 • 25. nedeľa v období cez rok B
 • 24 nedeľa v období cez rok B
 • Múdri a rozumní v očiach národov
 • Najväčší z ľudí
 • Kto je na vine?
 • Nepracovať vo sviatočný deň
 • Nedeľa Najsvätejšej Trojice
 • Otec nám chce dávať Ducha
 • Akými svedkami chceme byť
 • Láska - dar stvorenia i dar vykúpenia
 • 5. veľkonočná nedeľa roku B
 • Ježiš ako Dobrý pastier
 • Odvaha hovoriť aj napriek mojim chybám
 • Jedno srdce a jedna duša
 • Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
 • Kvetná nedeľa
 • Aká je naša nábožnosť?
 • Boh si vzbudil Kýrosa
 • Poznáš prikázania?
 • Poslušnosť
 • Pôstne obdobie
 • Ježiš je naozaj silný
 • Aký boj chceš bojovať?
 • Hlas prorokov, hlas Boží