Články


Alexandrina u nás v stredisku ASC Ivanka - Bernolákovo

Z podnetu, láskavosti, iniciatívy a s dovolením nášho skoro spolurodáka Janka G., ASC Nitra, sme mali v našom stredisku v dňoch 13. 4. až 1. 5. 2024 relikviu blahoslavenej Alexandriny Márie da Costa. Takto Alexandrina „prebývala“ spravidla po 2 dni v našich ASC rodinách – miestna časť Bernolákovo, ale aj v iných rodinách „z kopca“. Mohla tak byť každému z nás, aj takto, veľmi blízko a mohli sme s ňou prežiť pekné chvíle pri modlitbe, osobnom zdieľaní... a zblížení sa s ňou.

V utorok 23. 4. bola s nami aj na našom celostrediskovom formačnom stretnutí v Ivanke pri Dunaji Manréza, kde bývajú aj naše ASC DC. Najprv pri spoločnom slávení svätej omše, naším miestnym delegátom strediska, Jožkom L. Potom, keď sme sa spoločne zamýšľali a hľadali náš postoj a miesto v „Ochrane detí“, spolu s celou našou sal. rodinou, v meniacich sa situáciách dnešnej doby... v prezentácii s Katkou J. a jej tam prítomnými „pomocníkmi“.

V deň Alexandrinho 20. výročia blahorečenia sv. Otcom Jánom Pavlom II., nebola veľká slávnosť len v portugalskom Balasare, kam putovalo 48 našich ASC z celého Slovenska (aj s Jankom G.), ale aj u nás vo farnosti v Bernolákove. Zase úžasné spoločné chvíle na svätej omši, aj za prejaveného nadšenia nášho miestneho kňaza, pre osobu a poslanie Alexandrini, ako jednej z nás – ASC, aj pre „našu“ mládež... Aj pri individuálnom osobnom uctení pri oltári. Alexandrina bola tu, aj tam.

Takto sme sa snažili aj modlitbou vyprosovať bohaté duchovné ovocie pre nás, naše rodiny, ale aj za ASC „pútnikov“ v tom čase v Balasare, pre ich rodiny, modliacich sa za nich a ich rodiny..., v jednote s celou saleziánskou rodinou; aj tu, na Slovensku.

Blahoslavená Alexandrina oroduj za nás!
(PeterT, ASC Ivanka – Bernolákovo)