Myšlienka na nedeľu


III. pôstna nedeľa C

Prvé čítanie: Exodus 3,1-8.13-15

Prvé čítanie nám dáva dva veľké podnety. Ponajprv je to Mojžiš, ktorý stretáva Boha a dostáva od neho poslanie. On mal skúsenosť, ako to bolo, keď robil zo svojej vlastnej iniciatívy. Zabil Egypťana a nič sa mu nevydarilo. Teraz sa všetko začína odznova. Ako vieme, ani po tomto povolaní nešlo všetko hladko. Mojžiš mal problémy uveriť a jeho národ mal tiež problémy s jeho pozvaním a poslaním. Ale práve sila tohto stretnutia, dôverné poznanie Boha mu pomohlo všetko prekonať a mať silnejšiu vieru a lásku vo všetkých ťažkostiach. Možno je to aj pre nás dôvod, aby sme si v túto nedeľu prosili o dôvernejšie poznanie Pána a tým aj o väčšiu silu plniť naše povolanie aj napriek prekážkam a protivenstvám

Boh sa predstavuje tak tajomne, priam až filozoficky. Mnohí to tak aj berú. Ale pozor, nenechajme sa pomýliť. Boh nie je len ten, čo prehlasuje o sebe, že EXISTUJE. Ja som, ktorý som, má v hebrejskej pôvodine oveľa ľudskejší význam: Boh je ten, ktorý je tu pre teba. Krajšie a plnšie preloženie tohto mena by bolo,ja som  ten, ktorý som s tebou. Už tu vidíme Boha, ktorý chce byť s človekom. Nech teda tento týždeň i celý život radostne prežívaš to, že Boh je ten, ktorý je s tebou. To je jeho meno naveky. Už nám len zostáva, aby sme aj my boli s ním.

Druhé čítanie: 1 Korinťanom 10,1-6.10-12

Sv. Pavol vo svojom liste spomína kresťanom, aby si uvedomili, že krst a kresťanský život zostáva miestom skúšky. Kto by si chcel podrobnejšie k tejto stati niečo pozrieť, nech si pozrie duchovné cvičenia, ktoré sme mali v roku 2018 o liste Korinťanom.

Evanjelium: Lukáš 13,1-9

Podnety

Text o figovníku, ktorý neprináša úrodu nachádza svoje miesto aj v Starom zákone, keď sa v knihe Levitikus, kde sa hovorí, že ovocie stromu sa má prvýkrát hľadať po troch rokoch, teda v štvrtom roku. (Lv 19,24) Figovník teda už existuje 7 rokov a bolo by už ozaj načase  vytrhnúť ho,keď nič neprináša. Záhradník predstavuje Ježiša pred Bohom Otcom: on nielenže vyzýva k trpezlivosti, ale robí aj nezvyčajnú vec: investuje do neúrodného figovníka, dodáva hnojivo, okopáva, čo vo všeobecnosti nie je veľmi logické. Zvýrazňuje to však nesmiernu zaangažovanosť vinohradníka, ktorý chce urobiť všetko možné i nemožné pre záchranu tohto stromu. Pripomína nám to náš život. Ježiš robí všemožné, aby predĺžil náš život, aj keď neprinášame dostatočné ovocie. Podobne by sme sa mali aj my správať voči našim bratom a sestrám: mali by sme sa snažiť robiť aj nemožné veci, len aby priniesli ovocie a nemuseli byť vyťatí.

Ešte počkaj, Pane, ešte daj čas, ešte tento rok. Sv. Gregor z Nissy hovorí: kresťanský život je život zo začiatku do začiatku, prostredníctvom stáleho začínania, ktoré nemá nikdy koniec.

Aj dnes si môžeme povedať: Teraz začínam. Nový začiatok. Ale toľko ráz som už začínal. Prečítaj si o riadok vyššie výrok sv. Gregora z Nissy. (Čítaj dovtedy, kým to nepochopíš. Nezabudni však na nedeľný obed.)

Peknú nedeľu.

Pavol Grach SDB
Miletičova 7, 82108 Bratislava
MOB: +421910343597
Skype: pavol65

* Per l’elaborazione della «lectio» di questa domenica, oltre al nostro materiale di archivio, ci siamo serviti di:

- Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 1997-1998; 2002-2003; 2005-2006.

- COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade. Tempo di Quaresima e Pasqua, Milano, Vita e Pensiero, 2010.

- La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.

- C.M. MARTINI, Incontro al Signore risorto. Il cuore dello spirito cristiano, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2009.

- J.M. NOUWEN, Un ricordo che guida, in ID., Mostrami il cammino. Meditazioni per il tempo di Quaresima, Brescia, Queriniana, 2003.