Články


Čas dušičkový

Od 1. do 8. novembra je tzv. dušičková oktáva s možnosťou získať plnomocné odpustky pre duše v očistci. Navštevujeme cintoríny, ktoré sú plné kvetov a sviec. Keďže v tomto roku je výnimočné teplé počasie, hroby našich blízkych sú plné chryzantém. Mám rada ten dušičkový čas a v ušiach mi znie pesnička Mariky Gombitovej: „...novembrové chryzantémy - dážď dušičkový...“

Pre nás veriacich je návšteva cintorína milostivým časom a nádejou. Spomíname na našich drahých a modlíme sa za ich duše. Určite cesta niektorých členov saleziánskej rodiny viedla v týchto dňoch aj na unikátny symbolický cintorín saleziánov spolupracovníkov pri DMM na Drienici. Tohto roku tam pribudli aj mená dvoch ASC z nášho strediska Sabinov −Petra Žilku a Terky Vargovčíkovej. Zádušná sv. omša sa konala 8.9. na Drienici za prítomnosti saleziánskej rodiny a slúžil ju don Peter Bicák.

V našom stredisku sme zaviedli peknú tradíciu, že počas dušičkovej oktávy navštevujeme hroby našich zosnulých saleziánov spolupracovníkov. V utorok sme na cintoríne v Sabinove pri modlitbe mysleli na Terku a Peťa. Potom sa spoločne slávila sv. omša v saleziánskom stredisku, ktoré ešte nedávno obidvaja často navštevovali. 

V stredu sme sa pomodlili a zapálili sviečku v Hermanovciach pri hrobe Hanky Motýľovej. Po sv. omši v miestnom kostole sme navštívili Laca Motýľa a ako jedna veľká rodina sme spomínali na vždy veselú Hanku. 

Vo štvrtok v Jarovniciach naše modlitby stúpali k nebu za Jožka Trišča. Zúčastnili sme sa sv. omše v jeho rodnej dedinke a potom sme taktiež navštívili Agátku Triščovú a v príjemnej pokojnej atmosfére sme spomínali na pekné zážitky z Jožkovho života.

Na smútočné oznámenia píšeme nápisy: „Spomíname a nezabúdame“. Tak teda nezabúdajme na tých, ktorí tu s nami žili a rozdávali veľa zo seba. Spomínajme na nich nielen na Dušičky, ale počas celého roka.

Milka Mišenčíková, ASC Sabinov