Články


Akcie v Poprade a v Senci sú zrušené.

Milé naše strediská, 

na základe rozhodnutia provinciálnej rady by sme vás chceli informovať, že situácia podľa najnovších správ je naozaj taká, že stretnutie v Poprade rušíme. Zodpovednosť a prevencia sú silné váhy.

Nech nám je vzorom Don Bosco, ak bude potrebné pomáhať pomáhajme, no nezabúdajme na pravidlá, ktoré dodržiaval.

V modlitbách myslíme na tých, čo to najviac potrebujú.

PR ASC

 
Milí bratia a milé sestry z ASC,
 
dovoľujem si vám týmto oznámiť, že pripravované stretnutie zamerané na spomienku na kňaza - saleziána dona Ivana Grófa, ktorého 85. výročie narodenia (11.3.1935) a 20. výročie odchodu do večnosti (20.12.2000) si tento rok pripomenieme, a ktoré sa malo konať v sobotu 14.3.2020 v Senci, sa z dôvodu opatrení v dôsledku šírenia koronavírusu ruší a prekladá na bližšie neurčený termín na jeseň 2020. Spomeňme si na neho s vďakou vo svojich modlitbách!
 
Z poverenia organizátorov
 
Anton Horváth, ASC