Flashky


Katechézy o sv. Františkovi Saleskom

Milí členovia saleziánskej rodiny
a všetci záujemcovia o katechézu online
V tomto roku oslavujem 400 rokov od smrti sv. Františka Saleského a ako iste viete aj heslo tohto roku je myšlienka od neho: všetko z lásky, nič nasilu.
V rámci saleziánskej rodiny sa nám rozbehli katechézy online, ktoré sa uskutočnili 25.1. – 8.2. a teraz prichádza tretia časť
zajtra 22.2. 2022 (začiatok o 20,00), pripojenie od 18,30)
 
Prvé dve katechézy budú k dispozícii postupne na youtube kanály saleziani.sk – zajtra večer 22.2.2022 o 21,00 bude zverejnená prvá časť.
 
Stretávame sa na platforme zoom, ktorej pripojenie je stabilné vždy rovnaké. Na stretnutie môžu prísť všetci, ktorí majú záujem kontakt s vami
 

ID stretnutia: 832 4297 5731
PIN kód: 123456
 
Dátumy našich stretnutí, každé dva týždne vždy večer o 20,00 (pripojenie od 19,30 (=7.30pm))
 
 Every 2 weeks on Tue, until Jun 28, 2022, 10 occurrence(s)
        Feb 22, 2022 07:30 PM
        Mar 8, 2022 07:30 PM
        Mar 22, 2022 07:30 PM
        Apr 5, 2022 07:30 PM
        Apr 19, 2022 07:30 PM
        May 3, 2022 07:30 PM
        May 17, 2022 07:30 PM
        May 31, 2022 07:30 PM
        Jun 14, 2022 07:30 PM
        Jun 28, 2022 07:30 PM