Články


Aj online Nás vedie nádej ...

     Bez eucharistie, bez formačných stretiek, bez CDS-iek, bez osobných stretnutí, bez objatí ... ťažko nám je, ale “Vedie nás nádej ... “

     V duchu tejto krásnej myšlienky sme sa rozhodli, že je potrebné využiť všetky možnosti on-line stretávania sa a vliať ľudom nádej do týchto náročných dní. Aj napriek prvotným obavám sme do rodín nášho strediska rozposlali brožúrku Strenny a pozvánku na MAXI online stretko.  Prišiel  deň  D 27.3.2021 – 18:00 a všetci členovia MR v napätí očakávali ako celé toto MAXI stretko dopadne. Veľkým prekvapením pre všetkých bolo, keď sa do online stretka prihlásil náš otec provinciál Peter Timko, ktorý nám po úvodnej modlitbe bližšie predstavil myšlienku – Heslo hlavného predstaveného don Artimeho. Po jeho povzbudivých slovách nás pozdravil aj otec direktor Janko Jakubov s plánom VPK pre naše Prešovské stredisko na nasledujúce roky. Svojou prítomnosťou nás veľmi potešili aj ostatní bratia z našej komunity, ktorí nám veľmi chýbajú. Veľkým povzbudením bolo pre nás aj to, že aj tí najstarší spolupracovníci nášho strediska v sebe našli odvahu a dokázali sa v tomto virtuálnom svete s nami spojiť. Po príhovoroch sme sa na 45 minút rozdelili do menších skupinek, v ktorých sme sa navzájom pozdieľali o tom ako prežívame našu vieru/povolanie v tejto dobe a čo pekné sme za poslednú dobu od Pána zažili. Na milé zahranie sa nás po čase v skupinkách čakala ešte online hra. Počas hry sme spoločne prechádzali a odpovedali na 20 otázok, ktoré boli  prevažne zamerané na históriu a súčasnosť strediska Prešov - Sever. Na naše veľké prekvapenie všetci, ktorí sa do hry zapojili mali super vedomosti o našom stredisku a všetci boli víťazmi. Takto povzbudení a s nádejou v srdci sme sa po záverečnom požehnaní rozlúčili.

     Milovaní, už to trvá veľmi dlho, ale nech nás aj táto skúška posilní vo vytrvalosti. Už sa veľmi tešíme na spoločné slávenie eucharistie, na osobné stretnutia, potrasenia rukou a objatia. Vydržme a „buďme viac ľuďmi  jari ako jesene“ ako povedal Sv. Otec František.

Zostávajte zdraví a plní radosti z blížiacich sa sviatkov Vzkriesenia nášho Pána.

Zuzana Rákošová, ASC

Fotoalbum