Články


Deviatnik k voľbám Provinciálnej rady ASC

Spojme sa spoločne modlitbou Deviatnika za voľby Provinciálnej rady ASC.

9 dní modlitieb za novú provinciálnu radu.rtf