Flashky


Myšlienka na nedeľu.

NOVÉ !!! V sekcii Myšlienka na nedeľu znova nájdete zamyslenia Paľa Gracha. 

Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty