Články


Sibírsky pozdrav

(Jakutsk, 11. 10. 2022, fotogaléria pod článkom)

Naši drahí, pomaly prichádza sibírska zima, o to horúcejšie pozdravy  posielame, aj s Božím požehnaním, z mesta Jakutsk, najmä od brata o. Jožka i nového ml. misionára o. Matfeja.

Do Aldanu odcestovali 3.10., o.Palko i p. Nikolaj Popov, hneď na druhý deň ich privital 30 cm sneh. Zabezpečujú, i fyzicky, veľa dreva na kúrenie, pokračujú v rekonštrukcii domu saleziánov,  podľa možností.

Otec Biskup Kirill Klimovič, bol s nami takmer 12 dní. Jeho otcovská dobrota, pevnosť a  múdrosť - boli mimoriadnym požehnaním pre nás všetkých. Pre informáciu - diecéza o. biskupa má 10 miliónov km² - je, zdá sa, asi najväčsia na svete.

Tu v meste Jakutsk o. biskup vyslúžil sviatosť birmovania. Sviatosť birmovania prijali traja mladší a traja starší farníci.

V Aldane sa zasa zúčastnil Jubilea - 30 rokov od založenia saleziánskej farnosti v Republike SACHA - t.j. v Jakutii. Prišli mnohí aj s dobrotami,  pomocou bola zvlášť p.Olinka - mamka Kolu Cirkova (saleziána), p.Tatiana... bez pomoci Zuzky, manžela, dcérok by neboli jubilejné medovníkové srdiečka - veľa kusov sa ich porozdávalo.

V Aldane sme spoločne navštívili našu najstaršiu veriacu – 92 ročnú tetu Dusiu, ďalej riaditeľku školy, kde učia otcovia saleziáni aj Primátora mesta Aldan. Rovnako aj nášho veľmi ťažko chorého Sašu G.,  v Xatystyre naších  verných veriacich, v Tammote podobne.

Medzi vzácne návštevy patrilo stretnutie o. biskupa a saleziánov s pravoslávnym arcibiskupom Romanom.

Historickou chvíľou bolo tiež stretnutie so zástupcom mesta Jakutsk. Prvý krát boli prijatí katolícky o. biskup aj so saleziánmi. Všetky tieto stretnutia sa vďaka PÁNOVI aj vaším modlitbám  podarilo o. Jozefovi úspešne zabezpečiť.

Okrem toho bola práve v tomto čase možnosť zúčastniť sa chrámového spevu priamo u nás v jakutskom kostole, 40 mladých vynikajúcich spevákov pod vedením hlboko veriacej pravoslávnej dirigentky - našej dobrej známej. V tomto hudobnom duchu pokračujeme, keďže organový koncert bol v nedeľu 16.10.2022. Priletela k nám z Bieloruska mladá pani organistka.

Medzi najkrajšie udalosti patria stretnutia s našimi deťmi a mládežou. Oratórium žije radosťou, veselosťou, napriek mnohým bolestiam, ktoré všetkých zasahujú.

Otcovia Janko Krupa a Peťko Lorenc odleteli na Slovensko (po vyše 3 rokoch) asi na dva mesiace. Obaja na veľmi zaslúženú dovolenku po náročnej službe.

Dnes boli prvý krát mladí z protestantskej cirkvi u nás v chráme. Pastor prosil o stretnutie v naších priestoroch. Mali krásny zážitok, PÁN vie, ako ich to naplnilo.

S vďačnosťou za vaše modlitby, povzbudenia a pomoc v rôznych formách, lásku, priateľstvo. Zverujeme vás naďalej pod mocnú ochranu Panny Márie Ružencovej.

Fotoalbum