Články


Na plecia obrov

Milí priatelia, provinciálna rada ma požiadala predstaviť na jej stretnutí s miestnymi radami v Poprade (14.-15.3.2020) dve knihy, ktoré sa v tomto čase dostávajú do stredísk: dejiny nášho ZdruženiaChartu charizmatickej identity. Keďže kvôli pandémii sa stretnutie zrušilo, chcem vám tieto knihy predstaviť formou video-nahrávky. Výhodou je, že si to môžete vypočuť „po kúskoch“. Budem rád, ak vás to povzbudí tieto knižky si prečítať a pomôže vám vidieť a pochopiť ich obsah ako veľké bohatstvo, užitočné pre náš každodenný život. Modlím sa a vyprosujem všetkým nám, aby v nás nevychladla láska (por. Mt 24, 12), ale naopak, aby Pán posilnil našu lásku k nemu i k ľuďom a pomáhal nám aj v týchto neľahkých okolnostiach verne prežívať naše saleziánske povolanie a dosiahnuť spásu – svoju i všetkých, ktorých nám zveril.

Link na prezentáciu: Na plecia obrov prezentácia

Link na pieseň You raise me up ( po prezretí videa ) : https://www.youtube.com/watch?v=sza4rh1YzsM

Staco Veselský