Články


5. Svetový kongres ASC.

Je 24. 10. 2018 13.00 a so sr. Helou ( Gúberovou ) sedíme v lietadle, ktoré smeruje do Ríma. Čaká nás účasť na 5. svetovom  kongrese ASC. Keďže som ešte nikdy v Ríme nebol a po prílete sme ešte mali cca 7 hodín času,  sr. Hela mi pripravila malú duchovnú prípravu na Kongres. Navštívili sme miesta spájané so sv. Pavlom, Koloseum a nakoniec sme sa ocitli pred Generálnym domom saleziánov oproti najväčšej vlakovej stanici v Ríme. Je už 21.00, o takomto čase sú už kostoly zavreté, ale rehoľné oblečenie sr. Hely je „vstupenkou“ do  Baziliky Sacro Cuore di Gesu aj o takomto čase. Potom už nasledoval  presun na miesto Kongresu, komplex Fraterna Domus neďaleko Ríma. A začal sa príjemný maratón stretnutí, prezentácií, modlitieb, spevu, tanca a práce v skupinách.  V  mojom prípade ten spev a tanec len v minimálnom množstve.

Hlavným heslom kongresu bolo: „Saleziáni  spolupracovníci: povolaní byť spoluzodpovední  k reagovaniu na nové výzvy.“  A práve slovo spoluzodpovednosť sa najčastejšie opakovalo pri mnohých príležitostiach. Hlavnými prezentátormi bola  svetová koordinátorka Noemi  Bertola, ktorá sa zaoberala aktuálnou situáciou v našom Združení. Ďalším v poradí bol svetový delegát za SDB Giuseppe Casti, ktorý veľmi konkrétne hovoril práve o spoluzodpovednosti  nás spolupracovníkov v rôznych oblastiach života a apoštolátu. Do tretice vystúpila svetová administrátorka Cinzia Arena, ktorá hovorila o finančnej solidarite, téme aktuálnej aj pre nás. V práci v skupinách sme sa hlavne zamýšľali nad novými výzvami, hodnotami, faktormi, ktoré ovplyvňujú náš život v Združení.

 Pre mňa, aj keď sa to môže zdať málo, boli najhodnotnejšie práve rozhovory s účastníkmi kongresu. V živej pamäti mi zostanú rozhovory so spolupracovníkmi z Kene, Južnej Afriky, Lotyšska, Mexika, Paraguaja, Japonska. Mal som možnosť porovnať spolupracovnícky aj osobný život so životom v týchto krajinách. Zaujímavé bolo, že niektoré problémy a situácie, ktoré riešia spolupracovníci na celom svete sú rovnaké. Väčšinou sa týkajú toho , ako viesť mladých ľudí , aby správne využívali moderné komunikačné technológie, aby ich nepohlcovali, aby sa nestali otrokmi sociálnych sietí, aby vedeli prirodzene komunikovať a pod. Vidieť a počuť tú rôznorodosť, ale aj blízkosť problémov a radostí je veľmi obohacujúce, je to to, čo vám zostane natrvalo zapísané v pamäti.

V sobotu večer nás navštívil hlavný predstavený  Don Artime, ktorý mal oznámíť meno nového svetového koordinátora ASC na ďalších 6 rokov. Po spoločenskom večernom programe, do ktorého sa ochotne zapojil, tesne po polnoci zo soboty na nedeľu, Don Artime menoval nového svetového koordinátora. Stal sa ním 56 ročný rodák z Neapola, Antonio Boccia, ktorý je od roku 2015 členom Svetovej rady ASC.

( Antonio Boccia je tretí zľava )

 

Je nedeľa 28. 10. okolo 11. 00 a so sr. Helou prichádzame na letisko v Ríme.  Všade je množstvo ľudí, ľudí, ktorí prichádzajú, odchádzajú. Aj preto sa uchyľujeme do kaplnky na letisku, kde práve beží svätá omša. Asi po 5 minútach sa stáva niečo málo uveriteľné. Do kaplnky vstupuje .... spolupracovník Paľo z Bratislavy. Všetci sa usmievame a ja ďakujem Bohu za tieto krásne „náhody“, za takúto krásnu (ne)obyčajnú bodku za Kongresom.

Peťo Soroka, ASC 

Pre tých, ktorí sa chcú na Kongres pozriet podrobnejšie, ponukam niektoré linky:

Celosvetová web stránka v rôznych jazykoch: tu

Foto z Kongresu: tu