Články


Veľkonočný pozdrav z Kazachstanu

"Drahí spolubratia a spolusestry  zo saleziánskej spolupracovníckej rodiny! Chcem vás úprimne pozdraviť z nášho misijneho centra v meste Karaganda vo východnom Kazachstane a zaželať pred vyvrcholením veľkonočnej oktávy nedeľou Božieho Milosrdenstva, aby ste na sebe zakúšali nesmiernu hĺbku Pánovej veľkorysej a bezpodmienečne prijimajucej lásky a samy sa stali jej šíriteľmi v individualisticko-obchodnej mentalite súčasného myslenia... Stále vám žehnajúc, tiež v modlitbe prepojený a sám o modlitbu prosiaci  otec Ondrej Šmidriak
 
PS: link na záznam slovensko-ruskej sv. omše z našej kaplnky centra v období veľkonočnej oktávy