Články


Stretnutie rád v Poprade

Začiatkom apríla, 2. a 3.4. 2022 sa v Poprade uskutočnilo stretnutie provinciálnej rady s miestnymi radami Združenia saleziánov spolupracovníkov na Slovensku.

Toto stretnutie sa už od samého začiatku nieslo v radostnej a srdečnej atmosfére a malo česť hostiť vzácnych hostí: don Petra Timka - otca provinciála SDB, člena svetovej rady nášho združenia Staca Veselského a bývalého koordinátora združenia Tonka Horvátha s manželkou. Heslom stretnutia bolo: „Miestna rada je darom.“ Program bol rozdelený do 3 blokov, v rámci ktorých sa nám prihovoril delegát don Paľo Grach SDB, otec provinciál don Peter Timko nás povzbudil nebáť sa byť darom pre stredisko. Veľmi silno v nás rezonoval príhovor člena svetovej rady Staca o situácii na Ukrajine, ale aj o našich spolupracovníkoch v Rusku, Bielorusku, na Ukrajine.

Keďže už nie sme mladé združenie, píšeme už aj históriu, ktorá siaha hlboko do čias totality, o ktorej nás poinformoval Tonko Horváth.  Sestra Dagmar Kráľová FMA  predstavila stránku venovanú saleziánovi Ivanovi Grófovi SDB . Členka provinciálnej rady Marka Falisová predstavila prítomným naše dielo Family Garden,  kde sa vzdelávania zúčastnili už aj mnohí spolupracovníci. Ďalší člen PR Štefan Orkuty nás zoznámil s novou vylepšenou verziou našej internetovej stránky. Združenie a hlavne PR chce kráčať s digitálnou dobou. Silným momentom hlavne pre strediská Prešov a Sabinov bol krátky dokument o Drienici, o jej úplných začiatkoch, o obetavých ľuďoch, vďaka ktorým funguje.

V pracovnom bloku sa jednotlivé strediská zdieľali o svojich úspechoch, problémoch a víziách. V nedeľu sme sa vďaka technike a šikovnosti členov PR Peťa Kertysa a Števa Orkutyho spojilli s dievčatami, ktoré sa v Turíne zúčastnili na podujatí Dni saleziánskej spirituality, aby nás informovali o priebehu stretnutia a podelili sa o zážitky. Sekretár Stano Mihalovič informoval o tom, ako sa združenie pôsobením Ducha rozrastá. Janko Bačišin a Katka Pisarčíková predstavili plán DC na tento rok a formačné témy, ktorých podstatou bude návrat ku koreňom a hlbina spolupracovníka. Andrej Havlík informoval o hospodárení a správe majetku združenia.

Stretnutie sa nieslo v radostnej atmosfére stretnutia sa navzájom v tak napätej dobe. Týmto sa chcem poďakovať našej novej provinciálnej rade za kvalitne pripravené stretnutie a prepracovaný program. Nech vás všetkých v tejto službe vedie a sprevádza Duch Svätý. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Aďa Bačišinová, stredisko Humenné

Fotogalériu zo stretnutia nájdete tu: Fotogaléria zo Stretnutia rád ASC Slovensko