Články


Aj v 34. ročníku chce časopis Rebrík privádzať deti bližšie k Bohu a k ľuďom okolo nich

Časopis REBRÍK pomáha deťom duchovne rásť a formovať ich. Usiluje sa ukazovať tie najdôležitejšie hodnoty, ktorými sú rodina, láska, domov, viera, dôvera a cez motivačné články vedie deti k zapájaniu sa do života v škole, vo farnosti, k aktivitám v komunite, v ktorej sa pohybujú.

Prvé číslo vychádza v septembri školského roka, ročník končí 10. číslom v júni.

Predplatné vo výške 22 € obsahuje 10 čísiel časopisu a zahŕňa aj poštovné.

Rebrík si môžete objednať na eshope Vydavateľstva DON BOSCO www.donbosco.sk, cez stránku časopisu www.rebrik.skalebo na telefónnom čísle 0910 777 587.

Predplatné na školský rok 2023/2024 nájdete tu: https://www.donbosco.sk/tovar/casopis-rebrik-2023-2024
 

Časopis má nosné rubriky s hlbšími témami, ale aj veľa námetov pre projektové vyučovanie a ďalšie tvorivé aktivity. Ponúka doplnenie a spestrenie učiva formou zaujímavých úloh.

V 34. ročníku čitatelia nájdu:

 • Vždy jednu nosnú tému, od ktorej sa budú odvíjať aj ďalšie rubriky.
 • Rubriku Písmenková polievka – výber z hodnotných kníh pre deti od slovenských autorov aj s pôvodnými ilustráciami.
 • Rubriku venovanú prehĺbeniu osobnej viery – môže sa použiť na ako doplnok k vyučovaniu náboženstva. V 34. ročníku bude rubrika rozoberať skutky milosrdenstva.
 • Rubriku venovanú rozvojovému vzdelávaniu – v tomto ročníku bude zameraná na jedinečnosť každého človeka na zemi.
 • Na 12 stranách pracovné listy plné veselých úloh – Škola stonožky Jožky pre predškolákov; Rika v Hádankove na spestrenie hodín matematiky a slovenského jazyka pre 1. stupeň ZŠ ZŠ; Veselí duchom ako doplnok pre vyučovanie náboženstva pre 1. stupeň ZŠ; pracovný list vyzývajúci k zaujímavým aktivitám v každom mesiaci školského roka; LE PO RE LO vždy o niektorom svätcovi s 12 obrázkami spojenými so štvorveršovými textami o jeho živote.
 • Rubriku Slovensko mojimi očami – pripravujú ju čitatelia – opisujú v nej svoju obec, jej krásy, zaujímavosti, výnimočných ľudí pochádzajúcich z obce. Reportáže o rozličných zaujímavostiach spojených s témou daného čísla či liturgickým obdobím.
 • Prílohu, ktorou môžu byť vystrihovačky, stolové hry, skladacie knižky s rozličnými aktivitami, modlitbami alebo príbehmi
   

Aby sa časopis dal čo najlepšie využiť pri práci s deťmi, každý mesiac pripravujeme na www.rebrik.sk:

 • metodiku pre rodičov, animátorov, kňazov a učiteľov, ktorú zverejňujeme. Každý mesiac je v nej pripravené minimálne jedno stretko či vyučovacia hodina s využitím článkov v danom čísle Rebríka.
 • pracovné listy Čítanie s Rebom a Rikou – pre každý ročník osobitne. Sú výbornou pomôckou pre vedenie detí k čítaniu s porozumením.
 • na vymaľovanie podobizeň svätého, o ktorom bude LE PO RE LO v danom Rebríku.
 • modlitby pre deti na každý deňs názvom 3+2.
   

Peter Novák a Katarína Jantáková,

Vydavateľstvo DON BOSCO