Články


Sexuálne oslobodená mládež (nie tak celkom)

Milí bratia a sestry, saleziáni spolupracovníci. Vo vydavateľstve don Bosco vyšla kniha o situácii mladých v oblasti sexuality, o neblahých dôsledkoch sexuálnej revolúcie, ktorá prebehla v druhej polovici minulého storočia. Je veľmi vhodná najmä pre katechétov a všetkých tých, ktorí sa chcú seriózne postaviť k tejto problematike a pomôcť mladým nájsť pravé hodnoty aj uprostred kultúry, ktorá sa vybrala nesprávnym smerom. S veľkou vďačnosťou vás odporúčam aj na krátke, ale veľmi podnetné uvedenie do knihy, ktoré napísal don Štefan Turanský:

 

Thérèse Hargotová: Pomohla sexuálna revolúcia mladým ľuďom? Ani nie… Prečo?

Thérèse Hargotová, mladá 35-ročná sexuologička, terapeutka a učiteľka na gymnáziu, vydatá matka troch detí, vyštudovala filozofiu a sociálne vedy na Sorbone, je odborníčkou na mladých ľudí, laičkou „bez vierovyznania“. Západné myslenie ohúrila tým, že v oblasti sexuality ide proti prúdu, je „politicky nekorektná“, kladie pálčivé otázky o sexuálnej výchove dnešných dospievajúcich mladých ľudí, ale najmä tým, že ako „neveriaca“, povedali by sme skôr „otvorene hľadajúca“, tvrdí, že „vízia Katolíckej cirkvi o človeku nie je pravdivá iba pre toho, kto má vieru“.

Dokazuje to aj jej najnovšia kniha, ktorá vyšla nedávno aj v slovenčine (Sexuálne oslobodená mládež (nie tak celkom), Vydavateľstvo DON BOSCO). Vo Francúzsku ju kritici označili za „zlučiteľnú s katolíkmi“. Reakcia autorky: „Áno, je to pravda. Niektoré idey, ktoré zastávam a bránim, sú blízke katolíckemu učeniu a môžu vyvolať aj polemiku, ale doteraz som nemala opozičné reakcie alebo nejakú cenzúru“. Istému novinárovi sa nedávno priznala: „Niektorí hovoria o mojej viere, ale môj vzťah k viere je veľmi komplikovaný a s touto knihou až tak nesúvisí. (…) Ja však veľmi milujem Cirkev, pretože predstavuje náboženstvo vtelenia. Keďže pracujem s telom, toto náboženstvo je pre mňa najzaujímavejšie, teda toto spojenie viery a rozumu akceptujem. Ja hovorím o človeku a o ľudskosti; je teda normálne, že sa vidím v tom, čo hovorí Cirkev, ktorá, ako hovorieval Pavol VI., je ,expertkou na ľudskosť‘.“

Pre nás na Slovensku je kniha aktuálna aj tým, že racionálne a odborne hovorí o tzv. sexuálnej revolúcii, ktorá sa v západnom svete udiala koncom 60. rokov minulého storočia a ktorej cieľom bolo dosiahnuť sexuálnu slobodu bez morálnych a iných reštrikcií, čo silne ovplyvnilo súčasné zmýšľanie a dianie v tejto oblasti, ale tiež otvorene a podložene poukazuje na jej negatívne dôsledky. Na západe sa totiž čoraz viac ozývajú hlasy odborníkov o tom, že skutočnej slobody je veľmi málo, že muži sú zbavení zodpovednosti a ženy sa dostali do izolácie, často samy musia čeliť materstvu; že antikoncepcia nerieši problémy a že prirodzené metódy sú najlepším spôsobom, ako zodpovedne prežívať svoju sexualitu; že „zákazy“, teda určité normy majú svoj zmysel, aby mladý dospievajúci človek mohol žiť v pravej slobode, pretože proklamované heslo „zakázané zakazovať“ sa zmenilo na osídlo; že prechod od „žiadne intímne vzťahy pred manželstvom“ k „potrebe čím skôr začať s aktívnym sexuálnym životom“, mladých čoraz viac zotročuje a oberá ich o životné vízie. Títo odborníci tiež upozorňujú, že otázka pornografie (najmä na internete), rodovej ideológie a potratu deformuje pohľad na človeka ako takého.

Autorka knihy Sexuálne oslobodená mládež (nie tak celkom) apeluje na rodičov, aby sa zodpovedne chopili svojej výchovnej úlohy a dodáva: „Sexualita je záležitosť, ktorá v podstate vzniká v rodine. Neexistuje vhodnejšie prostredie, ako je rodina, kde možno hovoriť na tému sexuality a pomáhať adolescentom objavovať svoj vyzretý sexuálny život. Jasným predpokladom je, aby rodina bola v tejto oblasti vyzretá.“

don ThDr. Štefan Turanský sdb

Pozn. úvod k tomuto internetovému článku napísal don Pavol Grach, SDB