Články


Don Bosco a cholera

SALEZIÁNSKE SPOMIENKY

JEAN-FRANÇOIS MEURS (OD DONA BOSCA PO DNES)

Don Bosco a cholera

Epidémie cholery sa v Európe opakovali počas celého 19. storočia. V živote dona Bosca poznáme predovšetkým epidémiu z roku 1854, pretože mladíci z Valdocca sa stali dobrovoľníkmi v službe chorým. Medzi nimi bol aj mladučký Dominik Savio. Nikto sa nenakazil.

V roku 1854 jedna loď, ktorá sa plavila z Indie, priniesla do Anglicka choleru a vypukla prudká epidémia. Z Londýna sa infekcia dostala do Paríža a do Marseille. Ľahkovážnosť miestnych zdravotníckych úradov umožňovala aj vylodenie lodí, ktoré mali na palube nakazených mužov. Epidémia zasiahla juh Francúzska, a teda aj Taliansko. Úrady v Janove sa neobťažovali bezodkladne oznámiť prítomnosť cholery ďalším talianskym štátom a nákaza sa rozšírila po celom pobreží Ligúrskeho a Tyrrhenského mora až po Neapol a Palermo.

Choleru spôsobuje baktéria, ktorá napáda organizmus a ak sa jej neubráni, rýchlo vedie k smrti. Prítomnosť smrteľnej choroby bola hlásená v Janove v polovici júla 1854. Vtedy už toto zlo ohrozovalo Turín.

V Turíne bol poplach spustený 21. júla: starosta vyhlásením oznámil hygienické opatrenia, ktoré je potrebné prijať v domácnostiach, v dielňach a v obchodoch. Mesto vytvorilo „lazarety“ na izolovanie nakazených. Lazaret v Borgo Dora, kúsok od Valdocca, mal 150 postelí s lekárňou, kuchyňou, toaletami, dezinfekčným zariadením a s miestnosťami pre slúžiaci personál.

Náboženské autority vydali pokyny na mobilizáciu duchovenstva: preventívne a hygienické opatrenia, zariadenia na výkon služby chorým a zomierajúcim, ako aj zákaz opustiť mesto. Kresťania boli povzbudzovaní, aby prosili o pomoc Pannu Máriu „Tešiteľku“, ochrankyňu mesta. Bolo tiež potrebné vyhnúť sa akýmkoľvek mimoriadnym zhromaždeniam. Bol zrušený slávnostný sprievod na sviatok Božieho Tela.

Don Bosco v akcii

Už od prvého poplachu don Bosco pripravil svoje oratórium, aby čelilo nákaze. Nariadil urobiť práce v spálňach, kde bolo nahromadených asi sto mladíkov, aby rady postelí od seba oddialil. Zadlžil sa, aby zvýšil svoje zásoby bielizne, plachiet a prikrývok. Postaral sa o to, aby všetky priestory boli čisté a dezinfikované.

Ale don Bosco veril aj v účinnosť „nadprirodzených“ prostriedkov: v modlitbu k Panne Márii, obrátenie srdca a vyhýbanie sa hriechu. V tom čase medicína ešte nepoznala príčiny a lieky na túto pliagu; bolo treba spoliehať sa predovšetkým na Boha.

Mesto Turín zaznamenalo viac ako dvetisíc mŕtvych. Zvlášť postihnutá bola oblasť Valdocco, ktorej populácia bola zdecimovaná. Mnoho rehoľných spoločenstiev sa angažovalo nielen v udeľovaní sviatostí chorým, ale aj v poskytovaní ošetrovateľských služieb, pričom riskovali svoje životy. Miestna konferencia svätého Vincenta de Paul a jej prezident gróf Cays, priateľ dona Bosca, bola veľmi aktívna a prinášala rodinám posteľnú bielizeň, prikrývky, chlieb a mäso.

Mladíci sa angažujú

Ale mesto ešte stále hľadalo ošetrovateľov – dobrovoľníkov. Don Bosco si myslel, že neurobil dosť zaručením bezpečnosti svojho domu tým, že ho preorganizoval. So súhlasom úradov sa obrátil s prosbou na svojich chlapcov. Bola tu prvá skupina 14 dobrovoľníkov. Boli mladí: 17-, 16- a 14-roční. Pochádzali z rôznych „spoločností“, výchovných skupín, ktoré vytvoril don Bosco s mladíkmi, aby animoval oratórium. Cieľom bolo „uskutočňovať dobročinnú lásku“. Pripojili sa k členom konferencie svätého Vincenta de Paul, a preto nad nimi títo dospelí dohliadali a podporovali ich.

Don Bosco im dal prísne hygienické a praktické pokyny. Títo mladíci preukazovali veľkú silu znášať zvracanie, úplavicu, pachy, dusenie sa, vychudnuté bledé tváre a mučené telá. Vydesených pacientov bolo treba presvedčiť, aby sa nechali previesť do lazaretu, ktorý vnímali ako predsieň smrti. Po niekoľkých dňoch sa k prvej skupine dobrovoľníkov pripojilo tridsať mladíkov. Medzi nimi bol aj Dominik Savio, ktorý prišiel do oratória krátko predtým.

Pre svojich pacientov si požičiavali bielizeň, plachty a prikrývky z oratória. Príbeh o matke Margite, ktorá dáva oltárnu plachtu – zvyšok zo svojej svadobnej súpravy – ako posteľnú bielizeň, určite nie je výmysel.

Dôsledky cholery z roku 1854

Koncom septembra poslal don Bosco ďalších štyroch mladíkov do lazaretu v Pinerole. Keď epidémia vyhasla, prijal veľký počet sirôt, jednak na vyučovanie počas dňa, ako aj preto, aby im pod svojou strechou poskytol trvalé prístrešie. Navštívil dočasné útočiská a prijal deti z Ancony, zo Sassari, z Neapola a zo Sicílie. Po tejto drsnej skúsenosti, ktorá ukázala, čo dokážu mladíci urobiť, s cieľom pokračovať v tomto impulze angažovania sa v službe iným, a pravdepodobne na žiadosť samotných mladíkov, založil „konferenciu“ svätého Vincenta de Paul pre dospievajúcich na Valdoccu.

Epidémia sa vrátila v rokoch 1865 – 1867, zasiahla celé Taliansko a časovo sa zhodovala s výstavbou Baziliky Márie Pomocnice, slávnostne otvorenej v roku 1869. Len v roku 1865 bolo 11 000 mŕtvych. Z dôvodu obozretnosti sa don Bosco 8. septembra vzdal kázania počas trojdnia pri príležitosti sviatku narodenia Panny Márie. Potom veľkoryso ako vždy informoval ministra vnútra, že je ochotný prijať siroty, s tým, že ich preventívne umiestni do karantény predtým, ako ich dá k ostatným obyvateľom internátu.

Nikdy nezabudol požiadať o obozretnosť a rešpektovanie ustanovení prijatých úradmi.

Cholera sa znovu objavila v roku 1884. Don Bosco opäť všetkých prekvapil svojou istotou, že saleziánske diela budú uchránené, pokiaľ budú dôverovať Márii Pomocnici.

V auguste adresoval svoje odporúčania všetkým saleziánskym domom v Európe a v Amerike. Mohli by sa zhrnúť do troch bodov: modlitba, rozvážna opatrnosť a dobročinná láska. Keď sa obavy skončili, s uspokojením vyhlásil, že nebol zasiahnutý žiaden saleziánsky dom, žiadny dobrodinec mladíkov ani nikto, kto veril Márii Pomocnici.

(Podľa Il Bollettino Salesiano, február 2021)

Spacoval Stanislav Veselský, ASC