Články


Vykročiť spoločne pre mladých a pre cirkev.

Práve ste si prečítali názov zamyslení  pre ašpirantov do ASC. Minulý týždeň sme sa stretli v Dome mamy Margity na Drienici na duchovných cvičeniach. Účastníci sa zamýšľali nad svojou cestou povolania, ktorého iniciátorom  je vždy Boh. Našou úlohou je počuť jeho oslovenie, objasniť si ho, prijať  Božiu ponuku a realizovať ju. Don Pavol  a ja sme prežili požehnaný čas s našimi ašpirantami. Počas 5 dní sme sa spoločne modlili, uvažovali, lámali chlieb pri Eucharistii, rozprávali s Bohom aj navzájom a tešili sa s pekného počasia a krásnej prírody. V piatkové popoludnie sme putovali na neďaleké pútnické miesto v Ľutine. My sme začínali DC jedným zo snov don Bosca. Ja by som mojich pár riadkov ukončila úryvkom z tohto sna : “Tu sa stalo niečo podivné. Mnohé baránky sa menili na pastierov a tak ich pribúdalo, že sa mohli starať o ostatných.“ Myslime v modlitbách na našich ašpirantov, aby sa správne rozhodli. Ašpirantka Katka sa podelila o svoje prežívanie DC:

„Tieto duchovné cvičenia boli veľmi unikátne hneď z viacerých dôvodov. Bolo nás máličko - iba 5 ašpirantov, no o to viac sme všetci čerpali z možnosti ponoriť sa do úplného ticha a nenechať sa vyrušovať nikým a ničím - počúvali sme iba to,  čo každému šepká Nebeský Otec. Nové pre nás boli aj pohľady z iných uhlov na témy ako povolanie, svätosť, spoločenstvo, modlitba či apoštolát. Unikátne bolo aj samotné miesto -- Dom Mamy Margity v Drienici. Krásne okolie a modlitbou presiaknuté ovzdušie si pripravili pôdu na to, aby sme sa s Pánom stretli a bolo nám spolu dobre. Verím, že každý z nás sa vďaka podnetným prednáškam od don  Gracha  zamyslel nad niečím novým a povzbudivým a vďaka prítomnosti a pokornej službe Katky Pisarčíkovej sme všetci vnímali láskavosť a prijatie ako od Dona Bosca. :)“

Katka Pisarčíková -- radca pre formáciu

Fotoalbum