Články


Púť do Marianky.

Máj je mesiac Panny Márie a tak sme si v našom stredisku naplánovali púť do Marianky – obľúbeného blízkeho pútnického miesta, uloženého v údolí Malých Karpát (čo naše babky ešte kedysi volali Mariatál  - takže môžeme povedať Máriino údolie). Všeličo prežívame, máme radosti, ale aj ťažkosti, s ktorými zápasíme, tak sme to všetko v sobotu 11. mája priniesli k Panne Márii, aby nám mohla vyprosovať potrebné milosti. Sv. omšu nám v kostole slúžil o. Jožko Lančarič, zaspievali sme si pri nej s gitarou Stanka Zibalu, mysleli sme aj na tých, ktorí nemohli prísť s nami do Marianky. Prešli sme si krížovú cestu, s úmyslom modliť sa za saleziánsku rodinu. Tí, čo nemohli zo zdravotných dôvodov kráčať po jednotlivých zastaveniach, sa pomodlili pred lurdskou jaskynkou. A dokonca aj počasie nám vyšlo - krásny deň, hoci dni pred sobotou aj po nej zasa boli upršané a chladnejšie.

Pane, ďakujeme Ti za spoločenstvo, ktoré tvoríme, a prosíme Ťa o požehnanie, aby sme boli v našom povolaní verní, radostní a odvážni.

spolupracovníci strediska Ivanka pri Dunaji-Bernolákovo

Fotoalbum