Články


Duchovné cvičenia ASC 2021

„ Pokiaľ možno, zúčastňujú sa na duchovných cvičeniach, na duchovných obnovách a na ďalších iniciatívach, ktoré ponúka Združenie.“ ( PAŽ čl.12 §3)

Milí spolupracovníci, otvorila sa možnosť zúčastniť sa prezenčne na DC. Preto vás chceme povzbudiť k využívaniu termínov, ktoré ponúkame v rámci Združenia. Na stránke sú všetky aktuálne na rok 2021. Dávame do pozornosti už najbližší, málo obsadený termín v Nitre - Lukov Dvor, na ktorých je kazateľom kňazom samotný ich autor. Sestry, ktoré vedú tento dom, sú po covide v ťažkej situácii a každý účastník je pre nich požehnaním.

Texty DC 2021 nájdete v priečinku Dokumenty spolu s linkom na videá prednášaných tém:

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLe1gfZv_hJP78OJEJ3-GxhKeKQ-hRXbGR

 Vzhľadom na problémy s distribúciou textov kvôli covidu a kvôli tomu, že sme nevedeli, koľko prezenčných termínov nám Pán umožní zrealizovať, sa PR výnimočne rozhodla texty hromadne netlačiť. Tento rok si ich vytlačenie zabezpečí každý účastník sám.

Taktiež povzbudzujeme MR a všetkých členov ASC k obnoveniu  osobných stretnutí v rámci platných opatrení. Nech sú nám príkladom apoštoli, ktorí po zoslaní Ducha Svätého vyšli z domov a hlásali evanjelium a tiež žili ťažkú dobu.

Vaša PR ASC