Články


Aj vo Vrbovom sa cvičí

Duchovné centrum sv. Norberta vo Vrbovom bolo obsadené saleziánmi spolupracovníkmi. Mali sme možnosť zastaviť sa, prehodnotiť uplynulý rok a porozmýšľať ako ďalej na duchovných cvičeniach v dňoch 14. 6.  -  18. 6. 2023. Bol to výnimočný čas, (čas božích milostí, ku koncu aj tichým dažďom pokropený), ktorý sme mohli stráviť s Pánom v tichu a modlitbe. Nemuseli riešiť všedné veci, mohli sme sa venovať rozjímaniu, uvažovaniu a modlitbe. Stráviť čas pred sviatosťou, jednoducho byť s Pánomhľadať tajomstvá božieho kráľovstva. Zamýšľali sme sa nad témou: Budem pracovať v tvojom kráľovstve (z apoštolského prísľubu saleziána spolupracovníka PAŽ čl. 32, § 2.).

          Kazateľkou duchovných cvičení bola dlhoročná saleziánka spolupracovníčka Ruženka Maková. Sväté omše i sviatosti ochotne slúžil salezián don Jozef Bago. O telesný pokrm sa postarali sestry premonštrátky s. Faustína a s. Karmela. K rodinnej atmosfére, ktorá nás sprevádzala každým dňom sme prispievali všetci, ktorí sme sa týchto duchovných cvičení zúčastnili. Veľká vďaka patrí všetkým.

Veľkú vďaku sme aj takto vyjadrili: