Články


Lojzko Špaldoň info

Začiatok pôstneho obdobia pre don Lojzka je náročný. Doobeda prijíma eucharistického Ježiša a je pomazaný popolom. Dnes je, aj vďaka všetkým vaším modlitbám, celkom dobre. Poobede dáva, po naliehavej modlitbe Alessandriny na str.83, všetkým členom saleziánskej rodiny, všetkým čo sa za neho modlia a sa o neho starajú svoje požehnanie, aby zvládli radostne pôstne obdobie.

Ján Gallus, ASC Nitra