Články


Duchovné cvičenia vo Vrbovom

Konali sa v duchovnom centre Sv. Norberta vo Vrbovom v dňoch 15. 6. – 19. 6. 2022. Tohoročná téma DC znela: „Budem verným Kristovým učeníkom“.

   Meditácie nad podmienkami učeníctva vo svetle Lukášovho evanjelia (Lk 14, 25-35) sme sa zamýšľali v tomto peknom, tichom a premodlenom spolu s našou kazateľkou Ruženkou Makovou. Po duchovnej stránke sa o nás postarali saleziáni don Jozef Bagodon Juraj Kovaľ.

   Veľká vďaka patrí aj sestrám za duchovné podporu ale aj ten pokrm pre telo. Ako prejav vďaky za ochotnú službu im a nášmu Pánovi, kde sme prežili aj pekné rodinné spoločenstvo lásky a zdieľania, sme vyjadrili aj takýmito slovami.