Články


Pozdrav z Aldanu

Srdečný pozdrav z Jakutskej misie v Aldane,
 
srdečne pozdravujeme všetkých priateľov misií a posielame niekoľko aktuálnych fotografií z naších stretnutí s mladými.
• Misijná nedeľa 2022 - dopoludnia stretnutie s mladšími deťmi a popoludní stretnutie s mládežou.
• Oslava Dňa rodiny v Aldane.
• Stretnutie s mladými študentmi na Deň študentstva.
 
Všetkých nosíme v srdci a myslíme na všetkých našich dobrodincov.
Sme vďační za všetky Vaše modlitby a akúkoľvek pozornosť z Vašej strany.
 
Don Jozef Tóth, Margita Szalayová a mladý misionár otec Matfej
Fotoalbum