Články


Modlitbový pochod zo stredu Slovenská do stredu Európy

Pozývam ťa na Modlitbový pochod zo stredu Slovenská do stredu Európy, ktorý bude obetovaný za ozdravenie kresťanských koreňov Slovenska a Európy.

Uskutoční sa v dňoch 4. - 7. júla 2019.

 Viac ako pochod sú dôležité modlitby a obety prinášané za Slovensko a Európu. Ak nebudeš môcť prísť putovať s nami, stačí, ak sa budeš modliť na požadovaný úmysel. Je viac tých, čo sa zapojili do modlitbového sprievodu a doma sa podľa možnosti denne modlia za ozdravenie kresťanských koreňov Slovenska a Európy. Ozdravit` krestansku vieru a z nej vychadzajuce moralne postoje. Pochod je len vonkajší stimulátor vnútornej zodpovednosti za národ a kontinent. Slovensko a Európa budú také, akí budeme my jednotlivci. Treba nám rozhodne odmietnuť pokušenie, že my nie sme zodpovední za vieru a morálku na Slovensku a v Európe.

 Niekedy Boh cez deti, inokedy cez sluhov, otcov či matky pohol dejinami. Nezáleží na spoločenskom postavení, ale na viere v Boha a praktickej zodpovednosti za prostredie v užšom či širšom význame, ktoré  vplýva na nás a ktoré my môžme a máme kresťanský ovplyvňovať.


 Jozef Gibala SDB        Mobil 0907 872735    e-mail jozefgibala@gmail.com

P.S.  Ďalšie informácie sú v prílohe (viď plagát)