Diskusné forum


Diskusné fórum

line

Hlavné fórumAutor
Reakcia
Marta

userpic

Registracia: 13.02.2018
Pocet prispevkov: 3
Prihlaseny: 24.09.2020
post Pridané: 09.04.2018 09:37:27  IP: 217.119.114.218
Titulok: re: don Špaldoň

Vďaka otcovi Lojzkovi za dlhoročné sprevádzanie saleziánov spolupracovníkov. Ja som do jeho rúk vkladala svoj prísľub do rodiny ASC. Nech ho Pán bohato dmení za všetky námahy a obety. Marta Pospíšilová
Jan

userpic

Registracia: 13.02.2018
Pocet prispevkov: 4
Prihlaseny: 20.09.2020
post Pridané: 05.04.2018 20:41:29  IP: 88.80.224.229
Titulok: don Špaldoň

Dnes máme veľmi radostnú správu. Don Lojzko o 15.00, sa odobral k svojmu Otcovi presne v čase odchodu Jeho Syna. Bol držaný za ruky, modlili sme sa korunku Božieho milosrdenstva a bolestný ruženec. Od nás ho prevzal don Titus, aby ho previedol z tmy do svetla. Spolu s Alessandrinou da Costa ho doprevadili k Matke, aby ho mohol v tomto krásnom spoločenstve prijať náš starší brat Ježiš. Deo gratias. Bolo presne tri popoludní, dnes sú modlitby za kňazov a je novéna Božieho milosrdenstva. Don Lojzko je už doma a teší sa. Určite ďakuje všetkým a vyprosuje milosti tým, ktorí na nenoh mysleli v jeho ťažkom poslednom boji. Ale ako hovorí sv. Pavol bežal dobre a dobehol dobre do náruč svojho Otca. Deo gratias všetkým, ktorí ste na neho mysleli a boli účastní útoku na nebo za jeho naplnenie poslania. Ešte raz nech vám všetkým náš Otec pošle sprievodcov, máme don Titusa a bl. Alessandrinu. Funguje to.