Články


Ikona sv. rodiny v DMM

Dom Mamy Margity (ďalej len DMM) snáď každý salezián spolupracovník dobre pozná a aj to, kde sa nachádza. Áno, je to na východe Slovenska, za Prešovom, neďaleko Sabinova, na Drienici. V DMM je kaplnka, ktorá je zasvätená sv. rodine. Nachádzala sa v nej aj kópia ikony sv. Rodiny. DMM slúži v prvom rade pre duchovné cvičenia, rekreáciu rodín, či iné aktivity saleziánov spolupracovníkov.

Už skôr sa ozývali hlasy, že by bolo potrebné nahradiť kópiu ikony originálom. Po dlhšom čase sa myšlienka stala skutkom. V predvečer sviatku sv. Jozefa bola ikona sv. rodiny posvätená v kostole sv. dona Bosca na Bottovej v Prešove. Posvätil ju don Ondrej Puček počas slávnostnej sv. omše. V homílii podotkol, že práve na ukončenie roku sv. Jozefa posviacame ikonu sv. rodiny, ktorá bola napísaná v roku sv. rodiny.

Po sv. omši podal výklad k ikone Jakub Halčák, autor ikony. Následne mohli prítomní klásť autorovi ikony otázky. Zaznela aj otázka „Prečo sa ikona píše"? Je na to jednoduchá odpoveď - preto lebo sa číta. Totiž, ak chcete pri ikone meditovať, po prípade pouvažovať s tým, ktorý je zobrazený na ikone nad svojim životom, alebo životom svojej rodiny, potrebujete ikonu pochopiť a poznať jej symboliku. Preto je podľa ikonopiseckého kánonu (predpisu) potrebný popis všetkého, čo je na ikone zobrazené. Ikonopisec je tak trochu ako kňaz, ktorý podáva božie slovo farbami.

• Prikladáme aj popis ikony od samotného autora: Ikona svätej rodiny od Jakuba Halčáka

Katarína Halčáková

Foto zľava:

• Ikona sv. Rodiny

• Ikona po inštalácii v kaplnke DMM

• Autor pri písaní ikony

• Posviacka ikony sv. Rodiny u saleziánov v Prešove (2x)

foto Matúš Pipka a Jakub Halčák

Fotoalbum