Myšlienka na nedeľu


Prvá adventná nedeľa rok C

Prvé čítanie: Genezis 33,14-16

Kľúčové slovo prvého čítania je spravodlivosť. Opakuje sa trikrát. Spravodlivý výhonok, bude konať spravodlivosť a Boh sa bude volať: naša spravodlivosť. Sv. Pavol píše: Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Z toho poznávame, že Božia spravodlivosť je jeho ponuka milosrdenstva a odpustenia v Kristovi. Prvé čítanie nás teda vyzýva, aby sme boli plní nádeje, že raz budeme mať takú vieru, aby sme sa tešili z Boha, našej spravodlivosti. Židia túto spravodlivosť očakávali. Boh teraz očakáva, kedy ju prijmeme a pochopíme.

Druhé čítanie: Prvý list Solúnčanom 3,12-4,2

Nádej a očakávanie majú byť spojené s úsilím. Ideme v ústrety Pánovi s radostným plnením našich každodennýchpovinností. Uprostred nášho každodenného života má vynikať predovšetkým láska. Ozaj, viem sa namáhať, pracovať, obetovať s láskou?

Evanjelium: Lukáš 21,25-28.34-36

Evanjeliová stať pozostáva z dvoch častí: kozmické katastrofy a slávny príchod Pánov (v. 25-28) a výzvy k bdelosti (v. 34-36). Kozmické katastrofy majú v biblickom apokalyptickom slovníku podčiarknuť veľkosť a dramatickosť premeny, ktorá sa udeje. Nie je to len zničenie, ale premenenie, ktoré nutne potrebuje zničiť staré, aby sa utvorilo nové.

Nech nás teda pri počúvaní týchto slov nepreniká strach a myšlienka na koniec, ale nádej a istota v začiatok nového. Pre tých, ktorí sú Kristovi, toto všetko je vykúpenie. Sme však dostatočne jeho, alebo žijeme pre niečo iné (v našej každodennosti a v našom zabúdaní na neho)?

 

Podnety

 • Často hovoríme: nemáme čas. Žijeme často hekticky, plní zhonu. Dnes nám zneje radostná zvesť: Boh nám chce darovať nový liturgický rok, chce nám znovu darovať čas. A s ním aj svoju lásku. Každý deň, každá chvíľa tohto nového liturgického roku je znakom jeho lásky. On sa stal človekom, a tak posvätil čas. Učí nás, aby sme si našli čas na neho, lebo len to je opravdivý čas nášho života, vtedy keď čas posvätíme, keď žijeme s ním. On nás stvoril, on prišiel a on príde. Uprostred tohto je náš život. Advent je oslava Božieho príchodu. On prišiel pre našu spásu. Mal čas pre nás, vstúpil nášho času. On však chce prísť aj v tomto roku. Do tvojho času, do tvojho života. Ak ho prijmeš, možno pochopíš, že všetko ponáhľanie nie je až tak prázdne, ak sa budeš ponáhľať a naháňať s ním. A on ti dá pokoj do srdca, v ktorom tvoj čas práce bude príjemný. Príď teda Pane a premeň náš čas na čas pokoja uprostred našich povinností  a námah.
 • Je však smutné, že dnes nevieme očakávať. Reklamy nám hovoria už pred adventom: kúpte už teraz, prežívajte už teraz Vianoce. Nie! Človek, ktorý nevie čakať, nemôže sa tešiť z príchodu. Nebojme sa očakávania. Aký krásny by bol darček, keby sme si celý rok nekupovali toľko vecí.
 • Nevedieť čakať a nebyť očakávaný: to je skutočný smútok človeka. Nikoho nečakám, nikto ma nečaká.
 • Advent nás pozýva: milujme prvý príchod Ježišov a tešme sa na jeho druhý príchod. Netešíme sa? Či to nie je preto, že milujeme tak veľmi tento život? Ale veď sme sa učili, že tento život si máme vážiť a milovať ho? Zaiste, ale nie tak, že by nám nezostávalo miesto pre Lásku, ktorá prichádza a sľúbila nám večnosť.

 

Pavol Grach, sdb*

*Spracované podľa  internetových prameňov.

 

- Temi di predicazione, Napoli, Editrice Domenicana Italiana, 1997-1998; 2002-2003; 2005-2006.

- COMUNITÀ MONASTICA SS. TRINITÀ DI DUMENZA, La voce, il volto, la casa e le strade. Tempo D’Avvento e Natale, Milano, Vita e Pensiero, 2009, pp. 68.

- La Bibbia per la famiglia, a cura di G. Ravasi, Milano, San Paolo, 1998.

- Don Tonino Bello, Avvento e Natale. Oltre il futuro, Padova, Messaggero, 2007.

Súvisiace články
 • 7. veľkonočná nedeľa C
 • 6. veľkonočná nedeľa C
 • 4.veľkonočná nedeľa
 • II. veľkonočná nedeľa C
 • V pôstna nedeľa rok C
 • IV. Pôstna nedeľa C
 • III. pôstna nedeľa C
 • II. pôstna nedeľa C.
 • I. pôstna nedeľa C.
 • VIII. Nedeľa v období cez rok C
 • VII. Nedeľa v období cez rok C
 • VI Nedeľa v období cez rok C
 • 5. nedeľa v období cez rok C.
 • IV. Nedeľa cez rok C
 • III. Nedeľa cez rok C
 • II. Nedeľa v období cez rok C.
 • KRST PÁNA
 • ZJAVENIE PÁNA
 • IV. adventná nedeľa, rok C
 • 3. advetná nedeľa, rok C
 • 2. adventna nedeľa, rok C
 • 32. nedeľa v období cez rok
 • 31 nedeľa v období cez rok B
 • 30. nedeľa v období cez rok B
 • 29. nedeľa v období cez rok B
 • Samota. 27 nedeľa roku B
 • Veľkodušnoť je vzájomná. 26. nedeľa v období cez rok B
 • 25. nedeľa v období cez rok B
 • 24 nedeľa v období cez rok B
 • Múdri a rozumní v očiach národov
 • Najväčší z ľudí
 • Kto je na vine?
 • Nepracovať vo sviatočný deň
 • Nedeľa Najsvätejšej Trojice
 • Otec nám chce dávať Ducha
 • Akými svedkami chceme byť
 • Láska - dar stvorenia i dar vykúpenia
 • 5. veľkonočná nedeľa roku B
 • Ježiš ako Dobrý pastier
 • Odvaha hovoriť aj napriek mojim chybám
 • Jedno srdce a jedna duša
 • Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
 • Kvetná nedeľa
 • Aká je naša nábožnosť?
 • Boh si vzbudil Kýrosa
 • Poznáš prikázania?
 • Poslušnosť
 • Pôstne obdobie
 • Ježiš je naozaj silný
 • Aký boj chceš bojovať?
 • Hlas prorokov, hlas Boží