Články


Provinciálny kongres - nová provinciálna rada

Milí saleziáni spolupracovníci a celá saleziánska rodina,
 
V mene členovej starej aj novej provinciálnej rady vám ďakujeme za vaše sprevádzanie modlitbou a každú podporu pre naše pôsobenie.
 
Zároveň vám predstavujeme našu novú provinciálnu radu na obdobie rokov 2024 - 2027:
• František Goboňa - Prešov - provinciálny koordinátor
• Martina Chvostálová - Trnava - zástupkyňa koordinátora
• Štefan Orkuty - Košice
• Dominik Mak - Trnava
• Zuzana Rákošová - Prešov
• Róbert Lukáč - Ružomberok
• Mária Podolská - Senec
• Richard Ondrišík - Žilina
• Marek Šintal - Prešov
• Lucia Fojtíková - Bratislava Miletičova