Mal nás rád

Svedectvo o živote a diele saleziána Ivana Grófa

Saleziánsky plenér 2020

Milá salezánska rodina, aj tento rok sa 9.-16. augusta uskutočnil Saleziánsky plenér. Bol to už 15-ty ročník.

DUCOVNÉ CVIČENIA SALEZIÁNOV SPOLUPRACOVNÍKOV VO VRÍCKU

Duchovné cvičenia sú pozvanie, dar a miesto, kam prichádzajú saleziáni spolupracovníci so svojim životom a v tom čase a priestore sa k nim prihovára Boh.

Trojstrediskové regionálne stretnutie

Blížia sa voľby do Provinciálnej rady ASC a pri tejto príležitosti sa uskutočnila aj naša trojstredisková akcia .

Duchovné cvičenia ASC 2020

Keďže aktuálna situácia nedovoľuje zúčastniť sa naších DC, pripravili sme pre Vás videopomôcky na prežívanie DC.

« »

Najnovšie články


Články
Mal nás rád
Svedectvo o živote a diele saleziána Ivana Grófa
Články
Saleziánsky plenér 2020
Milá salezánska rodina, aj tento rok sa 9.-16. augusta uskutočnil Saleziánsky plenér. Bol to už 15-ty ročník.
Články
DUCOVNÉ CVIČENIA SALEZIÁNOV SPOLUPRACOVNÍKOV VO VRÍCKU
Duchovné cvičenia sú pozvanie, dar a miesto, kam prichádzajú saleziáni spolupracovníci so svojim životom a v tom čase a priestore sa k nim prihovára Boh.
Články
Trojstrediskové regionálne stretnutie
Blížia sa voľby do Provinciálnej rady ASC a pri tejto príležitosti sa uskutočnila aj naša trojstredisková akcia .
Články
Duchovné cvičenia ASC 2020
Keďže aktuálna situácia nedovoľuje zúčastniť sa naších DC, pripravili sme pre Vás videopomôcky na prežívanie DC.
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :