2%, resp. 3% z dane poukázané pre naše Združenie

Milí saleziáni spolupracovníci, chceme vás aj tento rok povzbudiť k poukázaniu 2% nášmu Združeniu. Keďže je to jeden z dosť dôležitých zdrojov našich príjmov, vaše 2% (3%) nám veľmi pomôžu.

Spoločne zahrejme ľudí na najchladnejšom mieste na Zemi

Občianske združenie SAVIO spúšťa už 16. ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička, vďaka ktorej podáva každoročne pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné.

Pozdrav k sviatku dona Bosca saleziánskej rodine

Pozdrav k sviatku dona Bosca saleziánskej rodine od nášho delegáta.

Prežila pľúcnu ventiláciu (postoj.sk)

Lekári a sestry sa na mňa chodili pozerať ako na zázrak.

« »

Najnovšie články


Články
2%, resp. 3% z dane poukázané pre naše Združenie
Milí saleziáni spolupracovníci, chceme vás aj tento rok povzbudiť k poukázaniu 2% nášmu Združeniu. Keďže je to jeden z dosť dôležitých zdrojov našich príjmov, vaše 2% (3%) nám veľmi pomôžu.
Články
Spoločne zahrejme ľudí na najchladnejšom mieste na Zemi
Občianske združenie SAVIO spúšťa už 16. ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička, vďaka ktorej podáva každoročne pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné.
Články
Pozdrav k sviatku dona Bosca saleziánskej rodine
Pozdrav k sviatku dona Bosca saleziánskej rodine od nášho delegáta.
Články
Prežila pľúcnu ventiláciu (postoj.sk)
Lekári a sestry sa na mňa chodili pozerať ako na zázrak.
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :