Malá cesta kresťanských manželov

Prijmite pozvanie Rady KBS pre rodinu zapojiť sa do práce s materiálom určeným pre rodinné spoločenstvá.

Pozdrav z Aldanu

Pozdrav z Misijnej nedele v Jakutsku od don Jozefa Tótha, jeho sestry Margitky Szalajovej a nového mladého misionára otca Matfeja.

Ako vyzeral život tajného kňaza za totality?

(Bratislava, 17. novembra 2022) -- Televízia TA3 ponúkla 17. novembra rozhovor so saleziánom donom Jánom Čaplom, ktorý pôsobí na Mamateyovej v Bratislave. S redaktorom Martinom Linhartom hovorili o tom, čo priniesol november 1989 v oblasti náboženskej slobody.

Sibírsky pozdrav

Naši drahí, pomaly prichádza sibírska zima, o to horúcejšie pozdravy posielame, aj s Božím požehnaním, z mesta Jakutsk, najmä od brata o. Jožka i nového ml. misionára o. Matfeja.

Púť po stopách sv. Františka Saleského

V dňoch 1.-6. októbra 2022 sa vydalo vyše sto našich bratov a sestier na dvoch autobusoch na púť k sv. Františkovi Saleskému. Vďaka obetavému organizačnému tímu (M. Krivda, P. Grach a J. Kanderka) a v spolupráci s Jankom Ihnátom sa podarilo prežiť nádherné dni plné rodinnosti, intenzívnej modlitby a reflexie nad životom a posolstvom sv. Františka Saleského.

« »

Najnovšie články


Články
Malá cesta kresťanských manželov
Prijmite pozvanie Rady KBS pre rodinu zapojiť sa do práce s materiálom určeným pre rodinné spoločenstvá.
Články
Pozdrav z Aldanu
Pozdrav z Misijnej nedele v Jakutsku od don Jozefa Tótha, jeho sestry Margitky Szalajovej a nového mladého misionára otca Matfeja.
Články
Ako vyzeral život tajného kňaza za totality?
(Bratislava, 17. novembra 2022) -- Televízia TA3 ponúkla 17. novembra rozhovor so saleziánom donom Jánom Čaplom, ktorý pôsobí na Mamateyovej v Bratislave. S redaktorom Martinom Linhartom hovorili o tom, čo priniesol november 1989 v oblasti náboženskej slobody.
Články
Sibírsky pozdrav
Naši drahí, pomaly prichádza sibírska zima, o to horúcejšie pozdravy posielame, aj s Božím požehnaním, z mesta Jakutsk, najmä od brata o. Jožka i nového ml. misionára o. Matfeja.
Články
Púť po stopách sv. Františka Saleského
V dňoch 1.-6. októbra 2022 sa vydalo vyše sto našich bratov a sestier na dvoch autobusoch na púť k sv. Františkovi Saleskému. Vďaka obetavému organizačnému tímu (M. Krivda, P. Grach a J. Kanderka) a v spolupráci s Jankom Ihnátom sa podarilo prežiť nádherné dni plné rodinnosti, intenzívnej modlitby a reflexie nad životom a posolstvom sv. Františka Saleského.
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :