Veľká noc 2021

Veľkonočný pozdrav od PR

Aj online Nás vedie nádej ...

Bez eucharistie, bez formačných stretiek, bez CDS-iek, bez osobných stretnutí, bez objatí ... ťažko nám je, ale "Vedie nás nádej ... "

Vydavateľstvo DON BOSCO praje všetko najlepšie ku Dňu učiteľov.

Vydavateľstvo DON BOSCO (VDB) praje všetkým učiteľom, učiteľkám, katechétom, školským pracovníkom a pomocnému personálu pri príležitosti Dňa učiteľov (28. 3. 2021) všetko najlepšie.

Don Bosco a cholera

Epidémie cholery sa v Európe opakovali počas celého 19. storočia. V živote dona Bosca poznáme predovšetkým epidémiu z roku 1854, pretože mladíci z Valdocca sa stali dobrovoľníkmi v službe chorým.

« »

Najnovšie články


Články
Veľká noc 2021
Veľkonočný pozdrav od PR
Články
Aj online Nás vedie nádej ...
Bez eucharistie, bez formačných stretiek, bez CDS-iek, bez osobných stretnutí, bez objatí ... ťažko nám je, ale "Vedie nás nádej ... "
Články
Vydavateľstvo DON BOSCO praje všetko najlepšie ku Dňu učiteľov.
Vydavateľstvo DON BOSCO (VDB) praje všetkým učiteľom, učiteľkám, katechétom, školským pracovníkom a pomocnému personálu pri príležitosti Dňa učiteľov (28. 3. 2021) všetko najlepšie.
Články
Don Bosco a cholera
Epidémie cholery sa v Európe opakovali počas celého 19. storočia. V živote dona Bosca poznáme predovšetkým epidémiu z roku 1854, pretože mladíci z Valdocca sa stali dobrovoľníkmi v službe chorým.
Články
Marec, oslavy čas
V čase pandémie je tak akoby smutnejšie, ale je to naozaj tak? Stále môžeme pozerať na hviezdy na nebi a niektoré svietia aj tu už na zemi. A presne takouto našou aj spolupracovníckou hviezdou je DOnKE Jožko Krušac
Články
2%, resp. 3% z dane poukázané pre naše Združenie
Milí saleziáni spolupracovníci, chceme vás aj tento rok povzbudiť k poukázaniu 2% nášmu Združeniu. Keďže je to jeden z dosť dôležitých zdrojov našich príjmov, vaše 2% (3%) nám veľmi pomôžu.
Články
Spoločne zahrejme ľudí na najchladnejšom mieste na Zemi
Občianske združenie SAVIO spúšťa už 16. ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička, vďaka ktorej podáva každoročne pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné.
Články
Pozdrav k sviatku dona Bosca saleziánskej rodine
Pozdrav k sviatku dona Bosca saleziánskej rodine od nášho delegáta.
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :