Provinciál Peter Timko oslávil narodeniny so saleziánskou rodinou

Zástupcovia celej saleziánskej rodiny sa stretli v Žiline na Dni provincie SDB, aby oslávili krásne jubileum nášho otca provinciála Petra Timka.

Aj v 34. ročníku chce časopis Rebrík privádzať deti bližšie k Bohu a k ľuďom okolo nich

Rebrík je na Slovensku jediný katolícky časopis pre deti prvého stupňa ZŠ, pričom obsahuje aj rubriky pre predškolákov.

Túžba stretnúť sa

Keď sa stretla Mária Dominika Mazzarellová s donom Boskom, splnila sa nielen jej túžba, ale začalo sa niečo veľké až vznikli naše sestry FMA.

Konferencia o pastorácii rodín

Badín 1. mája 2023 / V prvý májový deň sa konala Konferencia o pastorácii rodín, na ktorej nosnou témou bola sila hodnoty manželstva a kňazstva pre službu Cirkvi.

Naši zosnulí členovia

Na našej stránke pribudla v Dokumentoch sekcia Zosnulí ASC, v ktorej je okrem mena a strediska uvedený aj mesiac, kedy nás predišli do večnosti a tak si na nich môžeme spomínať na našich CDS, DC a iných spoločných aktivitách.

« »

Najnovšie články


Články
Provinciál Peter Timko oslávil narodeniny so saleziánskou rodinou
Zástupcovia celej saleziánskej rodiny sa stretli v Žiline na Dni provincie SDB, aby oslávili krásne jubileum nášho otca provinciála Petra Timka.
Články
Aj v 34. ročníku chce časopis Rebrík privádzať deti bližšie k Bohu a k ľuďom okolo nich
Rebrík je na Slovensku jediný katolícky časopis pre deti prvého stupňa ZŠ, pričom obsahuje aj rubriky pre predškolákov.
Články
Túžba stretnúť sa
Keď sa stretla Mária Dominika Mazzarellová s donom Boskom, splnila sa nielen jej túžba, ale začalo sa niečo veľké až vznikli naše sestry FMA.
Články
Konferencia o pastorácii rodín
Badín 1. mája 2023 / V prvý májový deň sa konala Konferencia o pastorácii rodín, na ktorej nosnou témou bola sila hodnoty manželstva a kňazstva pre službu Cirkvi.
Články
Naši zosnulí členovia
Na našej stránke pribudla v Dokumentoch sekcia Zosnulí ASC, v ktorej je okrem mena a strediska uvedený aj mesiac, kedy nás predišli do večnosti a tak si na nich môžeme spomínať na našich CDS, DC a iných spoločných aktivitách.
Články
Odišla nám sestra
Marta Kozáková skladala prísľub v stredisku Prešov v roku 1995.
Články
Ako je to s naším povolaním?
Akú úlohu má laik, kňaz, či zasvätená osoba?
Články
Vyprosujeme vám požehnané prežitie sviatkov
Požehnanú Veľkú Noc vám praje provinciálna rada ASC
Články
Vaše 2% pre zdravšie vzťahy v rodinách
Provinciálna rada nášho združenia (ktoré pre rok 2023 nie je prijímateľom 2% z dane) odporúča tento rok poukázať 2% zo svojich daní na podporu diela saleziánov spolupracovníkov Family Garden
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :