Deviatnik k Don Boscovi

Pozývame vás spoločne sa modliť deviatnik k don Boscovi. Vo forme prezentácie ho nájdete v tomto článku.

Vianočný pozdrav

Požehnané Vianoce vám v modlitbe vyprosuje provinciálna rada ASC

Duchovné cvičenia online

Od našej sestry zo Sabinova vám ponúkame veršované podelenie sa o prežívaní online duchovných cvičení (téma Dary Ducha Svätého)

Saleziánky pokračujú s projektom KOMPAS

V týchto ťažkých časoch saleziánky opätovne prichádzajú s činnosťou projektu KOMPAS. Ide o aktivitu, v ktorej dve sestry ponúkajú ucho a svoju prítomnosť na telefonickej linke.

Adventný pozdrav Paľka Gracha

Drahí spolupracovníci, vypočujte si posolstvo nášho delegáta Paľka Gracha k začiatku nového liturgického roka.

« »

Najnovšie články


Články
Deviatnik k Don Boscovi
Pozývame vás spoločne sa modliť deviatnik k don Boscovi. Vo forme prezentácie ho nájdete v tomto článku.
Články
Vianočný pozdrav
Požehnané Vianoce vám v modlitbe vyprosuje provinciálna rada ASC
Články
Duchovné cvičenia online
Od našej sestry zo Sabinova vám ponúkame veršované podelenie sa o prežívaní online duchovných cvičení (téma Dary Ducha Svätého)
Články
Saleziánky pokračujú s projektom KOMPAS
V týchto ťažkých časoch saleziánky opätovne prichádzajú s činnosťou projektu KOMPAS. Ide o aktivitu, v ktorej dve sestry ponúkajú ucho a svoju prítomnosť na telefonickej linke.
Články
Adventný pozdrav Paľka Gracha
Drahí spolupracovníci, vypočujte si posolstvo nášho delegáta Paľka Gracha k začiatku nového liturgického roka.
Články
Späť za pápežom
O príprave návštevy pápeža Františka úprimne hovorí Barbora Okruhľanská ASC
Články
Oslava sviatku bl. Alexandriny v Nitre
Saleziáni spolupracovníci v Nitre organizovali slávnosť Alessandriny da Costa
Články
Nová generálna predstavená FMA
Taliansko - Sestra Chiara Cazzuola je novou generálnou matkou Dcér Márie Pomocnice kresťanov
Články
DC Dary Ducha Svätého
... ukončenie prázdnin, resp. začiatok školského roka sme sa 16 spolupracovníci a 1 sympatizantka rozhodli stráviť v Dome Mamy Margity na Drienici. Stretli sme sa tam z viacerých stredísk: Prešov-Sever, Sabinov, Košice, Poprad, Humenné. Od 158 cm až po 198 cm.
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :