Animátori rodinných spoločenstiev v Prešove sa vzdelávali.

Jedným z hlavných apoštolátov Saleziánov spolupracovníkov v Prešove je animácia rodinných spoločenstiev.

Mimoriadne udalosti ...

...sa stali na duchovných cvičeniach na Drienici.

Putovanie blahoslavenej Alexandriny v stredisku ASC Trnava

Blahoslavená Alexandrina Mária da Costa je saleziánka spolupracovníčka z Balazaru v Portugalsku, stigmatizovaná mystička i veľká ctiteľka Panny Márie a Eucharistie.

ĎAKUJEME: Modlitby za Mariána Kolenčíka

Aktualizácia 19.9.2023: Maroš Kolenčík je už po poslednej operácii prevezený na "normálne" oddelenie.

Nová doba, nové výzvy, nové témy!

* Nové témy pre formáciu predašpirantov * Nové témy formačno-animačných stretiek 2023/24

« »

Najnovšie články


Články
Animátori rodinných spoločenstiev v Prešove sa vzdelávali.
Jedným z hlavných apoštolátov Saleziánov spolupracovníkov v Prešove je animácia rodinných spoločenstiev.
Články
Mimoriadne udalosti ...
...sa stali na duchovných cvičeniach na Drienici.
Články
Putovanie blahoslavenej Alexandriny v stredisku ASC Trnava
Blahoslavená Alexandrina Mária da Costa je saleziánka spolupracovníčka z Balazaru v Portugalsku, stigmatizovaná mystička i veľká ctiteľka Panny Márie a Eucharistie.
Články
ĎAKUJEME: Modlitby za Mariána Kolenčíka
Aktualizácia 19.9.2023: Maroš Kolenčík je už po poslednej operácii prevezený na "normálne" oddelenie.
Články
Nová doba, nové výzvy, nové témy!
* Nové témy pre formáciu predašpirantov * Nové témy formačno-animačných stretiek 2023/24
Články
DC ašpiranti
Po roku sme sa opäť stretli na duchovných cvičeniach spolu s ašpirantami z Prešova, Šariša, Bardejova, Bánoviec a Trnavy.
Články
Spoznávanie Božieho kráľovstva na Drienici
V dňoch 19.7.2023 - 23.7.2023 sme vstúpili sme do ticha, v ktorom sme boli pozvaní hlbšie poznávať tajomstvá Božieho kráľovstva.
Články
Prvé rehoľné sľuby sestier v Taliansku
S radosťou vám oznamujeme, že Nikola Mihalčinová vysloví svoje prvé rehoľné sľuby.
Články
Aj vo Vrbovom sa cvičí
Duchovné cvičenia vo Vrbovom 14. 6. - 18. 6. 2023
Články
Prosba o modlitbu pred vážnou operáciou
Aktuálna informácia (15.7.2023): Jožko Pikna je po úspešnej operácii pri vedomí. Ďakujeme všetkým za modlitby.
Myšlienka na nedeľu
Pravidelné nedeľné zamyslenia
Vždy vo štvrtok myšlienka na nedeľné texty :