Články


Stretnutie PR s ašpirantmi 2021

V plánovanom termíne 17.4.2021 sa uskutočnilo stretnutie provinciálnej rady s ašpirantmi. Vzhľadom na platné obmedzenia sme sa nemohli stretnúť osobne, preto bolo realizované online formou. Cieľom stretnutia PR s ašpirantmi je vytvoriť spoločný priestor, v ktorom je príležitosť trochu sa spoznať a odovzdať si informácie o  prebiehajúcej formácii. Pre rok 2021 máme 39 ašpirantov z deviatich stredísk. Na stretnutí sa zúčastnilo 29 z nich, ďaľší majú odklad, zúčastnili sa stretnutia vlani alebo sa ospravedlnili. Začali sme privítaním, modlitbou a krátkou formačnou úvahou ktorú si pripravil provinciálny delegát don Pavol Grach.Trochu netradične PR predstavila Majka Čelková formou prezentácie. Potom dostali slovo ašpiranti. Porozprávali o svojich rodinách a spoločenstvách v ktorých žijú. Ďaľšie skúsenosti o priebehu formácie sme diskutovali v troch skupinkách. Tiež sme sa spoločne zahrali formou súťaže o správne odpovede na zaujímavé otázky. Víťazom bola prisľúbená odmena - dostanú prezentačné predmety ASC. Na záver Monika Kotulová a Katka Pisarčíková (formátorky PR) vysvetlili ďalší postup pre úspešné ukončenie formačnej prípravy. V dobrej nálade sme stretnutie ukončili požehnaním.
Veľká vďaka Pánovi i všetkým účastníkom, že sa mohlo uskutočniť toto stretnutie.
 
VEDIE NÁS NÁDEJ: "Hľa, všetko robím nové" (Zjv 21,5)
 
Peter Kvas, provinciálny koordinátor