Myšlienka na nedeľu


Kvetná nedeľa

Liturgia Kvetnej nedele je bohatá na texty a symboly. Jej cieľom je, aby sme sa v duchu zúčastnili a čím plnšie prežívali posledný Ježišov týždeň pred jeho umučením. Začiatok liturgie Kvetnej nedele nás pozýva vytvoriť zástup okolo Ježiša, ktorý vstupuje do Jeruzalema. Pozrime sa teda na to, ako nám o tomto zástupe píše evanjelium. Boli tam ľudia, ktorí

 • si vyzliekli  svoje plášte a kládli mu ich pod nohy. Tento obraz nám pripomína potrebu zobliecť si starého človeka (Kol 3,9). Ak aj hovoríme, že šaty nerobia človeka, práve šaty sú často symbolom  spoločenského postavenia, cez ne dávame iným pocítiť, kto sme. Zobliecť si svoje šaty a položiť ich pod Ježišove nohy môže predstavovať ochotu podriadiť Ježišovi celé svoje postavenie, moje vzťahy k ľuďom, aby neboli panovačné, ale prívetivé. Klásť plášť pod Ježišove nohy môže symbolizovať moju ochotu jemu odovzdať všetky moje vzťahy, všetko to, ako pôsobím na iných. Nech on prejde po mojom plášti, aby som si  ho mohol znovu obliecť premenený jeho dotykom, v nádeji, že si takto viac oblečiem Ježiša (Rim 13,14), ktorý bude zo mňa žiariť.
 • kráčali pred ním i za ním. Ježiš nás povoláva, aby sme kráčali pred ním i za ním. Ísť pred ním znamená ohlasovať ho, ísť za ním znamená nasledovať ho. Naša existencia má ohlásiť jeho príchod, ale zároveň vždy zostávame aj tými, ktorí ho nasledujú. Sme misionári-učeníci, hovorí pápež František. V neoddeliteľnej jednote.
Uprostred nás má byť Ježiš, ktorý pokorne vstupuje do Jeruzalema. V našom nadšení pre vieru, v našej snahe brániť pravdu a práva Cirkvi, v našej istote poznania nikdy nesmie chýbať pohľad na pokorného Krista. On si zaslúži chválu a oslavu, ale neprišiel triumfovať. 
 
Pane chceme byť nadšení z teba, ale viac z tvojej lásky ako z tvojej popularity, viac z tvojej skromnosti ako z tvojich mocných skutkov. Chceme prežívať s tebou ten tvoj posledný vstup do Jeruzalema. Premeň naše nadšenie pre Teba na vernosť Tebe vo chvíľach skúšky a na odvahu stáť s láskou pod tvojím krížom a prijať tvoju matku za našu matku.
 
Don Pavol Grach
Súvisiace články
 • 7. veľkonočná nedeľa C
 • 6. veľkonočná nedeľa C
 • 4.veľkonočná nedeľa
 • II. veľkonočná nedeľa C
 • V pôstna nedeľa rok C
 • IV. Pôstna nedeľa C
 • III. pôstna nedeľa C
 • II. pôstna nedeľa C.
 • I. pôstna nedeľa C.
 • VIII. Nedeľa v období cez rok C
 • VII. Nedeľa v období cez rok C
 • VI Nedeľa v období cez rok C
 • 5. nedeľa v období cez rok C.
 • IV. Nedeľa cez rok C
 • III. Nedeľa cez rok C
 • II. Nedeľa v období cez rok C.
 • KRST PÁNA
 • ZJAVENIE PÁNA
 • IV. adventná nedeľa, rok C
 • 3. advetná nedeľa, rok C
 • 2. adventna nedeľa, rok C
 • Prvá adventná nedeľa rok C
 • 32. nedeľa v období cez rok
 • 31 nedeľa v období cez rok B
 • 30. nedeľa v období cez rok B
 • 29. nedeľa v období cez rok B
 • Samota. 27 nedeľa roku B
 • Veľkodušnoť je vzájomná. 26. nedeľa v období cez rok B
 • 25. nedeľa v období cez rok B
 • 24 nedeľa v období cez rok B
 • Múdri a rozumní v očiach národov
 • Najväčší z ľudí
 • Kto je na vine?
 • Nepracovať vo sviatočný deň
 • Nedeľa Najsvätejšej Trojice
 • Otec nám chce dávať Ducha
 • Akými svedkami chceme byť
 • Láska - dar stvorenia i dar vykúpenia
 • 5. veľkonočná nedeľa roku B
 • Ježiš ako Dobrý pastier
 • Odvaha hovoriť aj napriek mojim chybám
 • Jedno srdce a jedna duša
 • Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
 • Aká je naša nábožnosť?
 • Boh si vzbudil Kýrosa
 • Poznáš prikázania?
 • Poslušnosť
 • Pôstne obdobie
 • Ježiš je naozaj silný
 • Aký boj chceš bojovať?
 • Hlas prorokov, hlas Boží