Články


Všetko robte z lásky, nič nasilu ...

Slovami sv. Františka Saleského sme začínali tohtoročné duchovné cvičenia v Klokočove. Príroda a počasie nám priali, mali sme super podmienky. Už len, aby sa človek vedel stíšiť a dovolil Bohu prísť do svojho života...

Don Marián Bundzeľ nám pripravil zošity "Sprievodca duchovnými cvičeniami“. Sprevádzali nás cez a po prednáškach a boli výbornou doplňujúcou pomôckou k veľkým textom s prednáškami.

Ako inak, nechýbali sv.omše, adorácie, duchovná služba, ba ani večerné kino. Film. „Nebo je pre všetkých“, nás priviedol k zamysleniu nad mnohými vecami – odpustenie, zmena zmýšľania a ako slúžiť Bohu v blížnom tak, aby cítil, že je milovaný. Aj tam sme našli don Boscove myšlienky.

Ďakujeme za tento vzácny čas rozpoznávania aj za všetkých bratov a sestry, s ktorými sme sa tam stretli.

Odišli sme domov s myšlienkou, že sme milovaní a máme milovať. A tiež aspoň s maličkým predsavzatím, ako ďalej rásť. Ďakujeme ti, Pane, Bože náš...

„Ak sa pozriete na mesiac, uvidíte Božiu krásu.

Ak sa pozriete na slnko, uvidíte Božiu moc.

Ak sa pozriete do zrkadla, uvidíte najlepšie Božie stvorenie“ 😊

BM