Články


DC ašpiranti

Po roku sme sa opäť stretli na duchovných cvičeniach spolu s ašpirantami z Prešova, Šariša, Bardejova, Bánoviec a nasej Trnavy. Tak ako minulý rok, aj teraz sme sa stretli na Drienici. Duchovne nás sprevádzal opäť don Pavol Grach a pomáhala mu Katka Pisarčíková.
Kto bol na Drienici vie, že okrem krásnej prírody a pokojného prostredia na meditácie, vám pobyt spríjemní aj dobrá domáca kuchyňa a usmiata tvar Jožka Kolarčíka.
Keďže sa mame koncom augusta rozhodnúť, či požiadame o prijatie k saleziánom spolupracovníkom, naším cieľom bolo prehĺbiť si znalosti  o tomto apoštolskom spoločenstve a v modlitbe dospieť k slobodnému rozhodnutiu. Mnohí z nás využili toto ticho a Božiu prítomnosť na vnútorný oddych a usporiadanie si rôznych záležitostí. Rozhodnutie je na každom z nás, ale mal som pocit, že v každom z nás sa len prehĺbila túžba vstúpiť do tohto spoločenstva, duchovne rásť, vytvárať jednotu a spolupracovať. Niektorí z nás už majú viac skúsenosti, aktívne vedú miestne spoločenstvá, iní zas poznajú charizmu dona Bosca z vlastnej skúsenosti a chcú byť jej hlbšou súčasťou. Aj súčasná rodina spolupracovníkov sa má načo tešiť - sú medzi nami trpezliví učitelia, kreatívni umelci, ľudia rôznych profesií s ochotou pomáhať a túžbou byt kvasom v našom okolí.
Zažili sme veľa pekných spoločných chvíľ, zdieľali sa so svojimi skúsenosťami, mali možnosť počuť motivujúce kázne od dvoch ďalších kňazov (ďakujeme don Červeň a don Puček), nazbierať pár hríbov, vypočuť pár ozaj veselých historiek, zasnívať sa do snov dona Bosca a zjesť plné vedro oravských čučoriedok. Preto chceme poďakovať všetkým čo tieto duchovne cvičenia pripravili, spolupodieľali sa na nich a tiež aj naším formátorom, ktorí sa nám obetavo venovali posledné dva roky. Pomodlite sa prosím za nás nech sa dobre rozhodneme a potom
naplno žijeme naše povolanie, slobodne a s láskou.
 
Za účastníkov DC, Majo Sedláček.