Články


DC predašpiranti

V prvom júlovom týždni sa v priestoroch Domu mamy Margity na Drienici uskutočnili duchovné cvičenia pre predašpirantov ASC. Zišlo sa tu živé spoločenstvo 20 predašpirantov z celého Slovenska, ktorí sa hneď na začiatku podelili o svoje pochybnosti, či sú na tej správnej ceste, ak si volia toto povolanie. Témy šité na mieru tejto prípravnej fázy na ceste za povolaním a hlavne načúvanie a spolupráca s Božím Duchom mali nakoniec veľkú výpovednú hodnotu, nakoľko sa v závere DC takmer všetci účastníci vyznali, že vidia svoje povolanie jasnejšie, v mnohých prípadoch našli odpovede na svoje otázniky. Bohu vďaka za jeho činorodé  pôsobenie, don Grachovi za pripravené témy a správe DMM za útulný domov, ktorý všetkých prijíma. 
 
P.S. Opäť sa raz potvrdilo, že DC v závere predašpirantátu sú nezastupiteľnou  súčasťou  formačných  aktivít počiatočnej formácie.
 
Ruženka Maková, ASC
 
 
Fotoalbum