Myšlienka na nedeľu


Nepracovať vo sviatočný deň

Nepracovať vo sviatočný deň
Práca je charakteristikou človeka. Božie slovo ju predstavuje optimisticky, ako účasť na Božom stvoriteľskom pláne (Gn1: podmaňte si zem), ale aj pesimisticky, po prvom hriechu (Gn3: v pote tváre budeš dorábať svoj chlieb). Práca si v sebe ponecháva obe tieto vlastnosti: je nám požehnaním i kliatbou, v práci sa človek môže realizovať, ale z práce môže byť aj ubitý a zničený.
Prácou si človek odpradávna zabezpečuje svoj život, práca je často starostlivosťou o prežitie, či už to konkrétne alebo pomocou peňazí. Boh človekovi poznačenému hriechom hovorí: zasväť mi siedmy deň. Nepracuj. My opäť poznačení naším hriechom vidíme v tomto príkaze viac možnosť nepracovať, ako možnosť myslieť na Boha a jemu plnšie a dôstojnejšie slúžiť. Lebo vír práce, povinností a námah nám často zabraňuje myslieť na Boha, od ktorého všetko pochádza. Ako kresťania sme často zredukovali nedeľu na čas pre oddych, zábavu. Zaiste, to všetko k tomu patrí a potvrdil to už Filip Neri, don Bosco i toľko iných svätých. Ale vždy to spájali s myšlienkou na Stvoriteľa a Vykupiteľa. Dnes mnohým sv. omša začína byť príťažou, prekážkou, námahou. Ako veľa by sme potrebovali prehĺbiť náš pohľad na siedmy deň týždňa, ktorý je aj prvým, pre ten ďalší. Aké je tvoje zasvätenie nedele? Popri dňoch voľna a oddychu - máme aj dni zasvätené Bohu? A čo takto nájsť v lete nejaké podujatie, kde by som sa naozaj zastavil pri mojom Bohu?
 
Odolávať tlakom
Sv. Pavol čerpal svoju silu z Boha. Nielen hľadal dajaký svoj pokoj, svoj relax v Bohu. Súženia, bezradnosti, prenasledovania, poníženia - to všetko žije v Bohu. Aj uprostred tohto všetkého sa môže náš život javiť ako Boží život, Ježišov život. Zdá sa, že dnešná kultúra nás ženie, aby sme hľadali oddych (a najlepšie, aby sme zaň platili) a často nás privádza aj k ideálu, ktorým je grécka predstava oslobodenia sa od prízemných prác a venovanie sa vyšším veciam. Aj ako kresťania niekedy podliehame týmto túžbam: menej pracovať a viac si užívať, mať menej povinností a viac voľných chvíľ. Božie slovo však nejde týmto smerom. Ježiš nás pozýva k slobode v tom, čo robíme: nebuďte ustarostení. Ježiš nepodceňuje prácu, akoby sa to niekedy zdalo, ale túži, aby sme ju robili slobodne, teda s dôverou. Sv. Pavol, ako sme počuli, tiež neuteká so svojich ťažkostí, ale ich prežíva s Ježišom.
 
Sloboda oslobodiť človeka
Ježiš zbadal, že príkaz slobody (sobota) sa stal príkazom, ktorý zotročuje. Sviatočný deň ťa má robiť slobodným, ale otroci Božieho príkazu vidia problém v tom, že učeníci trhajú klásky alebo aj v tom, že sa niekto v sobotu uzdraví. Ježiš nie je len nejaký provokatér alebo svojvoľný liberál. Svojimi postojmi chce viesť svojich spolu-rodákov i nás k tomu, aby sme v sobotnom príkaze hľadali viac našu slobodu než otroctvo. Aby sme sa nebáli konať dobro, zachraňovať život človeka a týmito hodnotami napĺňali naše všedné i sviatočné dni. Poprosme si v túto nedeľu, aby sme vo sviatočných dňoch hľadali silu do dní všedných a ťažkých, a aby sme nikdy neváhali konať slobodne aj vo sviatočné dni ak ide o život a oslobodenie našich blížnych.
 
Don Pavol Grach, SDB