Články


Duchovné cvičenia ASC 2020

Keďže aktuálna situácia nedovoľuje zúčastniť sa naších DC, pripravili sme pre Vás videopomôcky na prežívanie DC. Tohtoročné DC z názvom: Duchovná cesta podľa sv. Benedikta z Nursie pre nás pripravil don Peter Lukáčik. Veríme, že aj nasledujúce videonahrávky od don Jozefa Lančariča a samotné texty Vám pomôžu prežiť čo najhodnotnejšie čas duchovných cvičeni. 

Linky na videá ( osobitne pre každý deň, úvahu, homíliu, meditáciu) :

0. DC úvodná úvaha: 

0. 1. streda homília: 

1. 1. štvrtok ranná meditácia: 

1. 2. štvrtok 1. úvaha - Cesta modlitby: 

1. 3. štvrtok homília: 

1. 4. štvrtok 2. úvaha: 

2. 1. piatok ranná meditácia: 

2. 2. piatok 1. úvaha - Emócie, myšlienky, pocity: 

2. 3. piatok homília - Prijatie reality: 

2. 4. piatok 2. úvaha - Pravda o sebe: 

3. 1. sobota ranná meditácia: 

3. 2. sobota 1. úvaha - Modlitba a práca: 

3. 3. sobota homília - Umenie zdravého života: 

3. 4. sobota 2. úvaha - Zásady riadenia: 

4. 1. nedeľa ranná meditácia: 

4. 2. nedeľa 1. úvaha - Spoločne hľadať Boha: 

Link na stiahnutie textov k DC: Duchovná cesta podľa sv. Benedikta z Nursie