Články


Konferencia o pastorácii rodín

Badín 1. mája 2023  /  V prvý májový deň sa konala Konferencia o pastorácii rodín, na ktorej nosnou témou bola sila hodnoty manželstva a kňazstva pre službu Cirkvi.

Prvým z prednášajúcich hostí bol vladyka Cyril Vasiľ, ktorý hovoril o mieste kňaza v živote rodiny ako aj mieste rodiny v živote kňaza. Zahraničným hosťom bol  profesor José Granados, ktorý v prednáške "Manželstvo - dar pre Cirkev" poukázal na fakt, že rodina je nádejou pre Cirkev, pre budúcnosť.  V druhej časti príhovoru profesora Granadosa k téme " Kňazstvo - dar otcovstva pre rodinu", sme mohli počuť, akú nádej kňaz dáva a dostáva od rodiny.

Súčasťou konferencie boli aj diskusie v skupinách či burza nápadov, podujatí, literatúry, odborných materiálov vhodných pre pastoráciu rodín. Silným prvkom bola mnohonásobná účasť kňazov! A samozrejme nechýbala tu ani naša saleziánska rodina v zastúpení provinciálnej radkyne pre rodiny Martiny Chvostálovej aj s manželom a ďalších.

Sme vďační a povzbudení žiť svoje manželstvo čo najautentickejšie, ako aj vážiť si a podporovať sviatosť kňazstva. Na záver myšlienka od J. Pavla II: "Cirkev musí kráčať po ceste človeka - a to cestou rodiny."

Viac článkov a reportáž z podujatia nájdete na stránke Rady pre rodinu KBS.