Články


Pozdrav z Duchovných cvičení

Krásne Strážovské vrchy, rázovitá obec - jedinečná na Slovensku, príjemný Dom svätého Bystríka a milý a obetavý rektor Domu o. Mgr. Štefan Maják. Ak ku tomu pripočítame skvelého organizátora Jurka Polčiča, citlivého exercitátora don Jozefa Krušaca (Dokeho) a pokojného a hĺbavého laického kazateľa Kamila Bagina, čo iného nám môže vyjsť – prosto ideálne podmienky pre požehnaný čas, zastavenie sa, nadýchnutie sa a vzájomne zdieľaná radosť z prežitého okorenená zmyslom pre humor.

Téma: Byť učeníkmi Dobrého Pastiera a jeho Matky tak ako don Bosco.

Novokoncipované Duchovné cvičenia s niektorými zmenami v programe, náplni, priebehu a s dôrazom na stíšenie (silencio) boli, myslím, všetkými 23 účastníkmi hodnotené pozitívne ako múdre a zmysluplné zatiahnutie na hlbinu. Nie veľa textu, jadrný a hutný obsah prednášok končiacich niekoľkými presne cielenými otázkami, ktoré bránili každej snahe uhýbať alebo sa vyhovárať, že tak toto som teda neporozumel. Pokojný a nepreťažený program a dostatok času, ktorý možno stráviť pred svätostánkom.  

Myslím, že každý, kto má uši na počúvanie mal možnosť započuť práve to, čo mu Duch Svätý chcel povedať. V prípade, že sa to celkom nepodarilo – dá sa ku textom kedykoľvek vrátiť a pokračovať ...

Vďaka všetkým, ktorý sa podieľali na tomto požehnanom diele - počnúc autorom DC don Palkom Grachom, cez pripomienkový tím laických kazateľov až po skvele a na úrovni vytlačené texty pre každého účastníka.

Asi ku tomu netreba nič viac dodávať, lebo to, čo si každý vo svojom srdci odniesol so sebou domov je zrejme ťažko takto jednoducho odkomunikovať. A myslím, že to ani nie je potrebné.

Bohu vďaka!

                                                                                                              Pavol Rehák, ASC Bratislava-Miletičova